گزارش روزانه بازار

اعضا سه‌شنبه ۰۱ خرداد ۱۸:۰۴

  گزارش سه شنبه 1 خرداد ماه 97

  برای مشاهده گزارش بازار سه شنبه 1 خرداد ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

  اعضا دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۹:۵۴

   گزارش دوشنبه 31 اردیبهشت ماه 97

   برای مشاهده گزارش بازار دوشنبه 31 اردیبهشت ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

   اعضا یک‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۹:۰۷

    گزارش یکشنبه 30 اردیبهشت ماه 97

    برای مشاهده گزارش بازار یکشنبه 30 اردیبهشت ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

    اعضا شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۹:۰۶

     گزارش شنبه 29 اردیبهشت ماه 97

     برای مشاهده گزارش بازار شنبه 29 اردیبهشت ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

     اعضا چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۲۲:۲۹

      گزارش بازار چهارشنبه 26 فروردین ماه 97

      برای مشاهده گزارش بازار چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

      اعضا سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۸:۰۹

       گزارش بازار سه شنبه 25 اردیبهشت ماه 97

       برای مشاهده گزارش بازار سه شنبه 25 اردیبهشت ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

       اعضا دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۲۰:۲۷

        گزارش بازار دوشنبه 24 اردیبهشت ماه 97

        برای مشاهده گزارش بازار دوشنبه 24 اردیبهشت ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

        اعضا یک‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۷:۳۳

         گزارش یکشنبه 23 اردیبهشت ماه 97

         برای مشاهده گزارش بازار یکشنبه 23 اردیبهشت ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

         اعضا شنبه ۲۲ اردیبهشت ۲۲:۲۰

          گزارش شنبه 22 اردیبهشت ماه 97

          برای مشاهده گزارش بازار شنبه 22 اردیبهشت ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

          اعضا چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۷:۱۴

           گزارش چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه 97

           برای مشاهده گزارش بازار چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

           اعضا سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۲۱:۵۸

            گزارش بازار سه شنبه 18 اردیبهشت ماه 97

            برای مشاهده گزارش بازار سه شنبه 18 اردیبهشت ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

            اعضا دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۷:۴۱

             گزارش دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 97

             برای مشاهده گزارش بازار دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

             اعضا یک‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۷:۰۷

              گزارش یکشنبه 16 اردیبهشت ماه 97

              برای مشاهده گزارش بازار یکشنبه 16 اردیبهشت ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

              اعضا شنبه ۱۵ اردیبهشت ۲۳:۴۲

               گزارش بازار شنبه 15 اردیبهشت ماه 97

               برای مشاهده گزارش بازار شنبه 15 اردیبهشت ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

               اعضا سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۲۰:۱۵

                گزارش روزانه بازار سه‌شنبه 11 اردیبهشت ماه ۹۷

                برای مشاهده گزارش بازار سه‌شنبه 11 اردیبهشت ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

                اعضا دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۲۲:۲۶

                 گزارش بازار دوشنبه 10 اردیبهشت ماه 97

                 برای مشاهده گزارش بازار دوشنبه 10 اردیبهشت ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

                 آزاد یک‌شنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۸:۰۰

                 گزارش بازار یکشنبه 9 اردیبهشت ماه 97

                 برای مشاهده گزارش بازار یکشنبه 9 اردیبهشت ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

                 اعضا شنبه ۰۸ اردیبهشت ۱۸:۴۴

                  گزارش روزانه بازار شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۹۷

                  برای مشاهده گزارش بازار شنبه 8 اردیبهشت ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

                  اعضا چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۶:۳۰

                   گزارش بازار چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه 97

                   برای مشاهده گزارش بازار چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

                   اعضا سه‌شنبه ۰۴ اردیبهشت ۲۰:۲۷

                    گزارش بازار سه شنبه 4 اردیبهشت ماه 97

                    برای مشاهده گزارش بازار سه شنبه 4 اردیبهشت ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.