گزارش روزانه بازار

اعضا سه‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۷:۳۴

  گزارش روزانه سه شنبه 23 مرداد ماه 97

  برای مشاهده گزارش بازار سه شنبه 23 مرداد ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

  اعضا یک‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۸:۲۹

   گزارش روزانه یکشنبه 21 مرداد ماه 97

   برای مشاهده گزارش بازار یکشنبه 21 مرداد ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

   اعضا شنبه ۲۰ مرداد ۱۷:۴۷

    گزارش روزانه شنبه 20 مرداد ماه 97

    برای مشاهده گزارش بازار شنبه 20 مرداد ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

    اعضا سه‌شنبه ۱۶ مرداد ۱۶:۴۹

     گزارش سه شنبه 16 مرداد ماه 97

     برای مشاهده گزارش بازار سه شنبه 16 مرداد ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

     اعضا دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۶:۳۷

      گزارش بازار دوشنبه 15 مرداد ماه 97

      برای مشاهده گزارش بازار دوشنبه 15 مرداد ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

      اعضا یک‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۷:۳۹

       گزارش روزانه یکشنبه 14 مرداد ماه 97

       برای مشاهده گزارش بازار یکشنبه 14 مرداد ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

       اعضا شنبه ۱۳ مرداد ۱۷:۳۰

        گزارش روزانه بازار شنبه 13 مرداد ماه 97

        برای مشاهده گزارش بازار شنبه 13 مرداد ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

        اعضا چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۸:۳۶

         گزارش روزانه چهارشنبه 10 مرداد ماه 97

         برای مشاهده گزارش بازار چهارشنبه 10 مرداد ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

         اعضا سه‌شنبه ۰۹ مرداد ۱۶:۲۲

          گزارش روزانه سه شنبه 9 مرداد ماه 97

          برای مشاهده گزارش بازار سه شنبه 9 مرداد ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

          اعضا دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۷:۲۱

           گزارش بازار دوشنبه 8 مرداد ماه 97

           برای مشاهده گزارش بازار دوشنبه 8 مرداد ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

           اعضا یک‌شنبه ۰۷ مرداد ۱۸:۴۴

            گزارش یکشنبه 7 مرداد ماه 97

            برای مشاهده گزارش بازار یکشنبه 7 مرداد ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

            اعضا چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۹:۰۵

             گزارش چهارشنبه 3 مرداد ماه 97

             اعضا سه‌شنبه ۰۲ مرداد ۱۸:۳۱

              گزارش روزانه سه شنبه 2 مرداد ماه 97

              برای مشاهده گزارش بازار سه شنبه 2 مرداد ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

              اعضا دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۸:۴۶

               گزارش روزانه بازار دوشنبه 1 مرداد ماه 97

               برای مشاهده گزارش بازار دوشنبه 1 مرداد ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

               اعضا یک‌شنبه ۳۱ تیر ۱۷:۱۳

                گزارش روزانه بازار یکشنبه 31 تیر ماه 97

                برای مشاهده گزارش بازار یکشنبه 31 تیر ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

                اعضا شنبه ۳۰ تیر ۱۷:۲۸

                 گزارش بازار شنبه 30 تیر ماه 97

                 برای مشاهده گزارش بازار شنبه 30 تیر ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

                 اعضا چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۶:۴۷

                  گزارش چهارشنبه 27 تیر ماه 97

                  برای مشاهده گزارش بازار چهارشنبه 27 تیر ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

                  اعضا سه‌شنبه ۲۶ تیر ۱۶:۴۸

                   گزارش سه شنبه 26 تیر ماه 97

                   برای مشاهده گزارش بازار سه شنبه 26 تیر ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

                   اعضا دوشنبه ۲۵ تیر ۱۶:۵۷

                    گزارش دوشنبه 25 تیر ماه 97

                    برای مشاهده گزارش بازار دوشنبه 25 تیر ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

                    اعضا یک‌شنبه ۲۴ تیر ۱۸:۰۱

                     گزارش یکشنبه 24 تیر ماه 97

                     برای مشاهده گزارش بازار یکشنبه 24 تیر ماه 97 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.