تحلیل تکنیکال

ویژه یک‌شنبه ۰۶ اسفند ۱۹:۳۳

  این نماد ساختمانی را زیر نظر بگیرید

  ویژه یک‌شنبه ۰۶ اسفند ۱۹:۰۸

   این نماد بر روی حمایت مهمی قرار دارد

   آزاد جمعه ۰۴ اسفند ۲۲:۴۷
   • #وغدیر

   بررسی روند حرکتی نماد " وغدیر "

   آزاد جمعه ۰۴ اسفند ۲۲:۳۶
   • #فایرا

   بررسی روند حرکتی نماد " فایرا "

   آزاد جمعه ۰۴ اسفند ۲۲:۳۳
   • #وتوصا

   بررسی روند حرکتی نماد " وتوصا "

   آزاد جمعه ۰۴ اسفند ۲۲:۳۰
   • #خپارس

   بررسی روند حرکتی نماد " خپارس "

   آزاد جمعه ۰۴ اسفند ۲۲:۲۷
   • #ختراک

   بررسی روند حرکتی نماد " ختراک "

   آزاد جمعه ۰۴ اسفند ۲۲:۲۱
   • #چکاپا

   بررسی روند حرکتی نماد " چکاپا "

   آزاد جمعه ۰۴ اسفند ۲۲:۱۳
   • #خمهر

   بررسی روند حرکتی نماد " خمهر "

   ویژه جمعه ۰۴ اسفند ۲۱:۳۰

    آیا این نماد مورد حمایت واقع می شود ؟

    ویژه جمعه ۲۰ بهمن ۱۸:۳۰

     این نماد بر روی حمایت قرار دارد