تحلیل تکنیکال

ویژه شنبه ۲۹ دی ۲۲:۲۴

  بررسی روند حرکتی نماد "شلرد"

  ویژه شنبه ۲۹ دی ۲۲:۲۰

   بررسی روند حرکتی نماد "حپارسا"

   ویژه جمعه ۲۸ دی ۲۰:۰۵

    بررسی روند حرکتی نماد "حریل"

    ویژه سه‌شنبه ۲۵ دی ۲۰:۲۶

     بررسی روند حرکتی نماد "خمحرکه"

     ویژه یک‌شنبه ۲۳ دی ۲۲:۲۰

      بررسی روند حرکتی نماد "خساپا"

      ویژه جمعه ۲۱ دی ۱۹:۴۶

       بررسی روند حرکتی نماد "فاراک"

       ویژه جمعه ۲۱ دی ۱۹:۳۹

        بررسی روند حرکتی نماد "خکاوه"

        ویژه جمعه ۲۱ دی ۱۹:۳۵

         بررسی روند حرکتی نماد "وساپا"

         ویژه دوشنبه ۱۷ دی ۱۹:۳۳

          بررسی روند حرکتی نماد "فرآور"

          ویژه یک‌شنبه ۱۶ دی ۱۵:۳۱

           بررسی روند حرکتی نماد "فنوال"

           موج شماری و محدوده حمایتی مقاومتی آن

           ویژه یک‌شنبه ۱۶ دی ۰۸:۴۵

            بررسی روند حرکتی نماد "وساخت"

            اعضا جمعه ۱۴ دی ۱۸:۱۴

             بررسی روند حرکتی نماد "قثابت"

             اعضا پنج‌شنبه ۱۳ دی ۱۹:۳۲

              بررسی روند حرکتی نماد "زگلدشت"

              اعضا پنج‌شنبه ۱۳ دی ۱۳:۲۶

               بررسی روند حرکتی نماد "بکام"

               اعضا سه‌شنبه ۱۱ دی ۲۲:۳۵

                بررسی روند حرکتی نماد "پتایر"

                اعضا دوشنبه ۱۰ دی ۲۲:۰۱

                 بررسی روند حرکتی نماد "رتکو"

                 اعضا دوشنبه ۱۰ دی ۱۴:۳۹

                  بررسی روند حرکتی نماد "تایرا"

                  اعضا یک‌شنبه ۰۹ دی ۲۱:۴۵

                   بررسی روند حرکتی نماد "غپاک"

                   اعضا یک‌شنبه ۰۹ دی ۲۱:۳۷

                    بررسی روند حرکتی نماد "بالبر"

                    اعضا دوشنبه ۰۳ دی ۲۲:۴۰

                     بررسی روند حرکتی نماد "خپارس"