اسفند

دیده بان سه شنبه 10 اسفند ماه 1395

برای مشاهده دیده بان سه شنبه 10 اسفند ماه 1395 به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

ادامه مطلب

گزارش بازار دوشنبه 9 اسفندماه 1395

برای مشاهده گزارش بازار دوشنبه 9 اسفندماه 1395  به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

ادامه مطلب

حمایت و مقاومت چند سهم سری چهل و چهارم

برای مشاهده حمایت و مقاومت چند سهم سری چهل و چهارم  ( فنوال فاذر خاور خوساز فسرب وبیمه پتایر )  به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

ادامه مطلب

نیازمند ۳ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در قطعه‌سازی هستیم

دبیر انجمن قطعه‌سازان گفت: در صنعت قطعه‌سازی باید ظرف مدت 3 سال، سه میلیارد یورو به اضافه 10 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ثابت صورت بگیرد تا بتوانیم نیاز کیفی خودروسازان جدید را تامین بکنیم… برای مشاهده به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

ادامه مطلب