مرداد

حمایت ها و مقاومت های چند سهم سری اول

نمودار های چند سهم درخواستی شما عزیزان و یا سیگنال های داده شده در ادامه مطلب می باشد (شکربن- خکاوه – سمگا – پلاسک – پترول – بترانس – آکنتور – حکشتی ) 
ادامه مطلب