موافقت دولت با افزوده شدن جدول منابع به مصارف یارانه ها در لوایح برنامه ششم و بودجه ۹۶

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: دولت با افزوده شدن جدول منابع به مصارف یارانه ها به لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۶ موافقت کرد… برای مشاهده به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: دولت با افزوده شدن جدول منابع به مصارف یارانه ها به لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۶ موافقت کرد.

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در جلسه علنی مجلس در دفاع از ماده ۴۹ لایحه برنامه ششم توسعه گفت:‌ این ماده که مصوبه کمیسیون تلفیق است با ماده ۱۲ لایحه دولت تنها از نظر نگارش تفاوت دارد.

وی ادامه داد: در لایحه دولت و گزارش کمیسیون تلفیق بعد از مشخص شدن منابع در بخش های مربوط به یارانه های نقدی، غیرنقدی، کمک به تولید، کاهش شدت مصرف انرژی و کاهش آلودگی هوا هزینه خواهد شد.

نوبخت ادامه داد: در گزارش کمیسیون تلفیق جداول منابع به مصارف یارانه‌ها آمده است که در لایحه دولت وجود نداشت و البته اقدام درستی است که می توانیم در بودجه سنواتی نیز از طریق کمیسیون تلفیق بودجه از دولت خواسته شود و دولت هم موافق این کار   است.

بعد از صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه نیز در سخنانی ارزش یارانه‌های نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را در سال ۱۳۹۵ معادل ۸۰۰۰ تومان دانست.