تحقیق و تفحص از عملکرد مدیریت فعلی شرکت ملی صنایع مس ایران

تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران به صورت خارج از نوبت در دستور کار هفته بعد صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد… برای مشاهده به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران به صورت خارج از نوبت در دستور کار هفته بعد صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.

به گزارش ماین نیوز، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دریافت گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران، افزوده است: با استناد به ماده ۲۱۴ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی این گزارش خارج از نوبت، برای کسب نظر مجلس در دستور هفته آینده مجلس قرار گیرد.

پورابراهیمی و جمعی از نمایندگان مجلس، مهرماه سال جاری تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد مدیریت فعلی شرکت ملی صنایع مس ایران را تقدیم مجلس کردند که پس از ارائه اطلاعات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، متقاضیان اطلاعات ارائه شده را کافی ندانستند و کمیسیون صنایع مجلس موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران را با رای اکثریت اعضا به تصویب رساند.

در همین راستا تخلفات عمده مالی و نیز مدیریتی در شرکت ملی مس ایران موضوع این تحقیق و تفحص بوده است که به گفته برخی نمایندگان گزارشات مستند حسابرسی در این خصوص جمع‌آوری شده است که در صحن علنی قرائت خواهد شد.