رشد اقتصادی بوی نفت می دهد

به گزارش بورس 24 ، رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به افزایش صادرات نفت و گاز و قیمت دلار گفت : بخش بیشتر رشد اقتصادی مربوط به نفت و گاز است … برای مشاهده به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

به گزارش بورس 24 ، رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به افزایش صادرات نفت و گاز و قیمت دلار گفت : بخش بیشتر رشد اقتصادی مربوط به نفت و گاز است .

محمد لاهوتی در گفت و گو با فارس ، در مورد رشد اقتصادی 7.6 درصدی نیمه اول امسال ، گفت : با توجه به افزایش صادرات نفت و گاز و همچنین کمک 166 هزار میلیارد تومانی دولت به صنایع کوچک و متوسط ، این رشد دور از ذهن نیست .

رئیس کنفدراسیون صادرات افزود : اما بخش بیشتری از رشد اقتصادی مربوط به حوزه نفت و گاز بوده و می توان گفت که رشد اقتصادی بوی نفت می دهد .

غضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه رشد اقتصادی ، کمتر تأثیر خودش را در بخش های صنعتی کوچک و متوسط نشان داده ، بیان داشت : همین موضوع هم باعث ایجاد شائبه شده که آیا رقم رشد 7.4 درصدی اعلام شده از سوی دولت برای رشد اقتصادی نیمه نخست امسال درست است یا خیر ؟

لاهوتی گفت : اما با توجه به افزایش قیمت و تولید نفت و گاز ، این رشد نزدیک به واقعیت است .

وی بیان داشت : در بخش نفت و گاز با توجه به افزایش قیمت دلار ، شرایط بهتری وجود داشته و تأثیر آن بر رشد اقتصادی ، اجتناب ناپذیر بوده است اما با توجه به محدودیت های مالی دولت در بخش صنعتی کوچک و متوسط اگرچه فعالیت هایی انجام شده ، اما حجم و وزن آن نسبت به دو بخش دیگر ، کمتر بوده است .