برای مشاهده دیده بان یکشنبه 21 آذر ماه 1395  به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

وقت به خیر

12:32 روز خوش

12:26  نماد بالاس هم متوقف شد

12:24 نماد کیمیا صف خرید کوچکی تشکیل داده است

12:14  حقوقی کرمان هم خرید کرد !

12:09  در این دقایق فشار فروش خودرویی ها بیشتر شده است

12:04  نماد قشیر مثبت شد و همچنان پایانی بالا 424 تومان است .. حد ضرر را در این نماد 420 پایانی عرض کردیم (مخصوص دوستانی که  400-410 خریدند )  … امیدوارم از دست ندهد

11:59 نماد خودرو همچنان نزلی است

11:50  نماد پتایر نزدیک به صف فروش شد

11:45 نماد های ذوب و فولاد هر دو منفی هستند

11:44  نماد لبوتان همچنان سرخ پوش است

11:37 نماد وملت در قیمت 806 ریال دادو ستد میشود

11:31  در کرمان چهار حقوقی می فروشند و حقیقی ها همچنان خرید می کنند ! کدی که خرید می کند !؟

11:27  نماد وصنعت 150 تومان خریدوفروش میشود محدوده 148-150 را نباید از دست بدهد

11:20 دو حقوقی در وبیمه تلاش میکنند سهم حمایتش را از دست ندهد اما بازار همچنان با فشار فروش مواجه است

11:16  نماد کرمان سرخ پوش دادو ستد میشود و هنوز از حقوقی در نقش حمایت کننده خبری نیست ! منتظر حمایت می مانیم

11:11 نماد شتران مثبت  و 316 تومانی است

11:08 نماد قاسم همچنان حمایت قوی ای ندارد !

11:03 نماد کتوکا که در قیمت 645 تومان دادو ستد میشود دارای مقاومت 661 و 717 می باشد

11:00 نماد ثفارس همچنان مثبت دادو ستد میشود

10:54 نماد ثغرب 118 تومان دادو ستد میشود سهم نباید حمایت 118-119 را از دست بدهد

10:53  گروه لیزینگ هم معاملات کم رمقی را همانند اغلب گروه ها تجربه می کند ولساپا 1637 ریال دادو ستد میشود

10:51  نماد کهرام همچنمان تلاش میکند صف خریدش را حفظ نماید

10:43  نماد غمینو 596 تومان دادو ستد میشود

10:40  نماد فلوله 361 تومانی شد

10:34  نماد کگل مثبت شد

10:24 نوسان منفی ده درصدی در قمرو

10:23 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت افرانت (افرا1)، جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در روز سه شنبه مورخ 23/09/1395 در پایان معاملات امروز یکشنبه مورخ 21/09/1395 متوقف می گردد. مدیریت عملیات بازار واعضای فرابورس ایران

10:20  نماد کپرور مثبت شد

10:12 نماد خمهر همچنان مثبت دادو ستد میشود

10:08  فشار فروش در اغلب نماد ها مشهود است

09:56  نماد پتایر هم سرخ پوش است

09:51  موج های اصلاحی در بازار کاملا مشهود است و به همین علت در نبض 08:58  عرض شد بازار این روزها نیاز به مهارت دارد

09:50  برخی از پالایشی ها هم سرخ پوش شدند

09:49 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت آ س پ (آ س پ 1)، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز یکشنبه مورخ 21/09/1395 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران

09:43 این روزها حقوقی های خودرو نیز معاملات بلوکی می کنند !

09:42  نماد تایرا هم سرخ پوش شد

09:36 نماد تکمبا هم سرخ پوش شد

09:27  به  حجم خرید های کرمان دقت کنید …. نمودار سهم را اینجا ببینید 

09:26 به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت کشت و صنعت پیاذر با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم،متوقف شد.مدیریت عملیات بازار

09:17 دوستانی که قشیر را در محدوده 400-410 تومان خریدند حد ضرر را به 420 تومان پایانی ارتقا دهند

09:12 نماد قشیر که در محدوده 400-410 معرفی شد امروز به قیمت 426 تومان رسیده است و همچنان نیاز به ورود سرمایه به سهم مشهود می باشد

09:06  تقاضا در قندی ها رو به افزایش است

09:04  نماد خریخت همچنان سرخ پوش است

08:58  همانطور که بارها عرض شد بازار این روزها نیاز به مهارت زیادی  دارد  مراقب سرمایه های خود باشید 

08:51 نماد تکمبا در پیش گشایش با تقاضای خوبی همراه شده است

08:49  نماد کرمان روز مهمی را پیش رو دارد

08:37 نماد تایرا در پیش گشایش صف خرید 8 میلیونی دارد

08:31 سلام صبح به خیرو شادی