حمایت و مقاومت چند سهم سری سی و دوم

برای مشاهده حمایت و مقاومت چند سهم سری سی دوم (فاراک خمهر  ولصنم  آسیا ثغرب ) به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

 

روند سهم   فاراک را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

farak240795

 روند سهم   خمهر را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

khmehr240795

روند سهم   آسیا را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

asia260795

روند سهم  ثغرب را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

sgharb260795

 روند سهم   ولصنم را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

vlsanam250795