حمایت و مقاومت چند سهم سری سی ام

برای مشاهده حمایت و مقاومت چند سهم سری سی ام (شاوان خکمک شلیا کفرا وملت پتایر ) به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

به روز رسانی روند سهم   وملت را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

vmelat250795

روند سهم   شاوان را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

shavan070795

روند سهم   خکمک را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

khkomak250795

روند سهم   شلیا را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

shlia190795

روند سهم   پتایر را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

ptayer140795

روند سهم   وملت را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

vmelat130795

روند سهم   کفرا را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

kfra130795