حمایت و مقاومت چند سهم سری بیست و هشتم

برای مشاهده حمایت و مقاومت چند سهم سری بیست و هشتم ( سمگا فمراد فولای  خکمک  وایران وپترو   ) به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

روند سهم  سمگا   را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

samega240695

روند سهم  فمراد   را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

fmorad240695

روند سهم  فولای   را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

folay240695

روند سهم  خکمک   را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

khkomak240695

روند سهم  وایران  را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

viran240695

روند سهم  وپترو  را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

vpetro200695