حمایت و مقاومت چند سهم سری بیست و هفتم

برای مشاهده حمایت و مقاومت چند سهم سری بیست و هفتم ( ثغرب ثنوسا  وساخت ثشرق ثباغ  ) به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

 

روند سهم  ثغرب را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

sgharb200695

روند سهم  ثنوسا  را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

snosa200695

 

 

روند سهم  وساخت را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

vsakht200695

روند سهم  ثشرق را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

seshargh200695

روند سهم  ثباغ را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

sabagh200695