حمایت و مقاومت چند سهم سری بیست و پنجم

برای مشاهده حمایت و مقاومت چند سهم سری بیست و پنجم   (ختور خساپا کمرجان ولغدر  وتوکا ورنا ) به ادامه مطلب مراجعه فرمائید (مشاهده این مطلب برای عموم آزاد است)

روند سهم  ختور را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

khtor170695

هرچند محدوده  299-301 محدوده کف کانال میان مدتی سهم است اما همچنان شاهد اصلاح زمانی در سهم می باشیم و حمایت قدرتمند 282 در پیش است ، سهم اگر بتواند از مقاومت RSI خود بگذرد می تواند روند صعودی خوبی بپذیرد

روند سهم  خساپا را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

khesapa140695

روند سهم  کمرجان را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

kmarjan140695

روند سهم  ولغدر را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

valghadar140695

روند سهم  ورنا را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

vrena100695

روند سهم  وتوکا  را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

vetoka060695