آموزش صفر تا صد بورس – پیوست به جلسه چهارم 

برای دیدن مطلب آموزش انواع روش های افزایش سرمایه به ادامه مطلب مراجعه کنید

همانطور که در جلسه چهارم ذکر شد انواع روش های افزایش سرمایه در مقاله ای جدا برای دوستان تحریر شد

انواع روش های افزایش سرمایه

معمولاً پس از پيشنهاد هيئت مديره و ارائه طرح توجيهي افزايش سرمايه و مشخص نمودن روش و محلي كه مبلغ حاصل از افزايش سرمايه قرار است در آنجا سرمايه گذاري شود ، اين افزايش به ميزان مشخص ، ( مثلاً100%  ) به تصويب مجمع مي رسد.

پس از آن اين افزايش سرمايه در اختيار هيئت مديره قرار ميگيرد و هيئت مديره پس از طي مراحل قانوني و جلب رضايت سازمان بورس اقدام به ثبت اين افزايش مينمايد.

اصولاً افزايش سرمايه به سه طريق امكان پذير است كه ابتدا آنها را نام برده و سپس در قسمت هاي بعدي توضيحات لازم را مي آوريم :

  1. افزايش سرمايه به روش جايزه ( تجدید ارزیابی  )
  2. افزايش سرمايه از محل آورده نقدي
  3. افزايش سرمايه به روش صرف سهام
  1. افزايش سرمايه به روش جايزه :

همانطور كه ميدانيم ، معمولا شركتها مقداري از سود ساليانه خود را در حساب اندوخته ذخيره مينمايند و در زمان مقتضي با انتقال موجودي اين حساب به حساب سرمايه و انتشار اوراق سهام جديد ، سرمايه اسمي شركت را افزايش ميدهند و سپس اوراق سهام جديد را به نسبت سهام قبلي بين سهامداران توزيع مينمايند . چون در اين حالت سهامداران پولي بابت اوراق جديد پرداخت نمي نمايند ، اصطلاحاً به آن افزايش سرمايه به روش جايزه ميگويند . در اين حالت معمولاً نسبت كاهش قيمت سهم ، بعد از افزايش كمي كمتر از، نسبت افزايش سرمايه است.

  1. افزايش سرمايه از محل آورده نقدي :

زماني كه شركت اندوخته اي جهت افزايش سرمايه در اختيار ندارد و جهت ايجاد نقدينگي قصد افزايش سرمايه را داشته باشد ، ميتواند از اين روش براي افزايش سرمايه استفاده كند( .توضيح اينكه گاهي شركتها مقداري از مبلغ افزايش سرمايه را بصورت اندوخته دارند . ولي اين مقدار براي افزايش مورد نظر كافي نيست . در اين حالت شركت ميتواند از روش اول و دوم همزمان مبلغ افزايش سرمايه را تامين كند)

در اين حالت شركت به هر سهامدار به نسبت تعداد سهام قبلي امتيازي جهت خريد سهام جديد ميدهد كه اصطلاحاً به آن حق تقدم ميگويند. پس از ثبت افزايش به اين روش برگه هاي حق تقدم به آدرس سهامداران ارسال ميگردد .سهامداران پس از دريافت       برگه هاي حق تقدم در صورت تمايل ، مبلغ اسمي سهام متعلقه (كه تعداد آن در برگه حق تقدم مشخص ميشود ) را در مهلت مقرر به حساب شركت واريز نموده و پس از مدتي ( معمولاً از يك تا چهار ماه ) برگه هاي سهام جديد به سهامداران داده ميشود .

در صورتي كه سهامدار به هر علتي ، مايل نباشد از امتياز حق تقدم خويش استفاده نمايد، ميتواند اين امتياز را به ديگري واگذار نمايد . براي اينكار مي بايست با مراجعه به كارگزاري و تكميل فرم درخواست فروش تقاضاي فروش حق تقدم خود را بنمايد .

خريداران برگه هاي حق تقدم ، مي بايست علاوه بر پرداخت مبلغي كه بابت خريد حق تقدم به فروشنده مي پردازند مبلغ اسمي تعداد حق تقدم خريداري شده را نيز به حساب شركت واريز و به انتظار دريافت برگه هاي سهام بمانند .معمولاً با توجه به اينكه تبديل        برگه هاي حق تقدم به برگه سهم مدتي بطول ميانجامد و در طول اين مدت امكان خريد و فروش روي آن وجود ندارد و به نوعي پول پرداختي بابت اين سهام تا زمان تبديل شدن به سهم بلوكه ميگردد ، تفاوت قيمت برگه حق تقدم با قيمت سهام شركت در بازار كمي بيشتر از 1000 ريال )مبلغ اسمي سهم ( مي باشد . كه اين اختلاف قيمت با انتظارات بازار نسبت به آينده سهم و سابقه شركت در مدت زمان ارسال برگه هاي سهام جديد رابطه معكوس دارد و هر چه قدر ديد بازار نسبت به آينده شركت و سابقه شركت در ارسال برگه هاي سهم مثبت تر باشد، تقاضا براي خريد ان بيشتر و در نتيجه اين اختلاف قيمت كمتر ميشود.

در زماني كه به هر دليلي سهامداري از حق تقدم خود استفاده ننمايد و يا به علت نداشتن آدرس پستي دقيق نزد شركت موفق به دريافت برگه حق تقدم خود نشود ، شركت پس از فروش اين برگه ها در بازار وجه آن را در حساب سهامدار نزد شركت نگهداري     مي نمايد .

 فرمول كلي براي محاسبه حداقل قيمت سهم پس از افزايش بصورت زير است :

برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید 

w1

 فرضا اگر قيمت سهم شركت قبل از مجمع 3000 ريال باشد و شركت 50% افزايش سرمايه بدهد تعداد حق تقدم متعلقه هر سهم برابر 5/. میباشد که حداقل قیمت هر سهم پس از مجمع برابر میشود با (3000+500) تقسیم بر 5/1 که برابر است با حدوداً 2330 ریال.

  1. افزايش سرمايه به روش صرف سهام

در اين روش، شركت سهام خود را به مبلغي بيش از قيمت اسمي و از طريق پذيره نويسي بفروش رسانده و تفاوت حاصل از قيمت فروش و قيمت اسمي سهام را ، به حساب اندوخته منتقل و يا در ازاي آن سهام جديد ، به سهامداران قبلي ميدهد .

يكي از دلايلي كه اخيراً اين روش نسبت به روش افزايش از طريق آورده بيشتر مورد توجه شركتها قرار گرفته، اين است كه در اين روش شركت مبلغ مورد نظر براي افزايش سرمايه را در مدت كمتري از طريق پذيره نويسي تامين ميكند. بر خلاف روش آورده ،كه معمولاً تامين مبلغ افزايش سرمايه تا آخرين روزهاي پايان مهلت استفاده از حق تقدم و همچنين به فروش رساندن حق تقدم هاي استفاده نشده ، به طول ميانجامد . در ايران گاهي شركتها مبلغ مورد نياز براي افزايش سرمايه را از طريق فروش تعدادي برگه سهام به نرخي بالاتر از قيمت اسمي تامين نموده و مابقي سهام را بين سهامداران قبلي توزيع نموده اند.

برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید 

به مثال زیر دقت کنید

برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید