توضیحات تکمیلی برای 5 جلسه اول (اصطلاحات بورسی بخش اول)

برای مشاهده اصطلاحات بورسی بخش اول  به ادامه مطلب مراجعه نمائید

EPS چيست ؟

EPS خلاصه اصطلاح earning per share  يا سود هر سهم است. هر گاه كل سود پس از كسر ماليات را به تعداد سهام تقسيم نماييم؛ سود هر سهم به دست مي آيد.

EPS پيش بيني شده : عبارتست از سود هر سهم كه شركت براي سال مالي كه در پيش است پيش بيني ميكند.

EPS تحقق يافته : عبارتست از سود هر سهم كه در دوره مالي گذشته به هر سهم تعلق گرفته است.

تعديل : EPS شركت ها در ابتداي سال مالي EPS خود را پيش بيني مي كنند كه به آن EPS  پيش بيني مي گويند .ولي گاهي اوقات اين سود كمتر و گاهي بيشتر از پيش بيني درمي آيد.

تعديل كردن به اين معناست كه با بررسي مشخص مي شود كه سود پيش بيني شده كمتر يا بيشتر از مبلغ پيش بيني شده درآمده است .

 DPS چيست ؟

به مقدار سودي كه شركت تقسيم مي كند و به طور نقدي به دست سهامدار مي رسد Dps گفته مي شود. اينكه چه ميزان از سود تحقق يافته هر سهم به صورت نقدي توزيع شود و چه ميزان در شركت باقي بماند تصميمي است كه در مجمع عادي ساليانه توسط هيات مديره به مجمع پيشنهاد داده مي شود و سپس به تصويب سهامداران مي رسد . فرمول محاسبه سود نقدي توزيع شده يا Dps در ذیل نشان داده شده است .

سود تقسيمي هر سهم (DPS)

( اندوخته قانوني+اندوخته طرح و توسعه+سود انباشته) – DPS=EPS

:EPS درآمد هر سهم

DPS: سود نقدي هر سهم

نسبت سود تقسيمي هر سهم

Untitled

درآمد باقي مانده به چه معناست؟

در آمد باقي مانده بخشي از درآمد شركت است كه بين سهامداران تقسيم نشده است ولي به عنوان ذخيره انباشت شده براي رشد شركت يا استفاده از آن در موارد اضطراري نگه داري مي شود.درآمد باقي مانده را سود تقسيم نشده، مازاد درآمد يا ذخيره نيز مي نامند.

 سهم بازار به چه معناست؟

سهم بازار شركت نشان دهنده سهم يا درصد فروش محصولات آن شركت در مقايسه با كل فروش آن محصول توسط سهم توليد كنندگان است.

نمادمعاملاتي باز و بسته چيست؟

پس از آنكه شركت هاي سهامي عام در بازار بورس پذيرفته شدند، براي اينكه اوراق سهام آنها در بازار بورس قابل دادوستد باشد ، بايد نماد معاملاتي آنها در تابلو بورس بازشود. پس از بازشدن نماد معاملاتي ، خريد وفروش سهام به طور مرتب و روزانه انجام مي شود. حال اگر مديران شركت بخواهند هرگونه تغييري در اصول اساسي شركت ايجاد كنند ، بايد نماد معاملاتي شركت در تابلوي بورس بسته شود و امكان دادوستد سهام منتفي گردد و متوقف بشود .اين تغيير مي تواند شامل تعديل  EPS ، تغيير محل شركت ، افزايش سرمايه يا هر تغيير ديگري باشد.

مديريت قيمت:

هر سهم در هر روز نهايتاً تا حد مشخصي ميتواند افزايش يا كاهش داشته باشد.

الف: حداكثر نوسان روزانه : دامنه تغييرات روزانه قيمت 5% میباشد.

  به طور مثال اگر     قيمت پاياني روز قبل = 1000  باشد 

حداكثر قيمت روز جاري = 1050                                                           حداقل قيمت روز جاري= 950

 

ب- نوسان نامحدود در روزهاي خاص :

اولين روز معامله پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه

اولين روز معامله پس از تصويب افزايش سرمايه

اولين روز معامله پس از انتشار اطلاعيه تعديل EPS شركت با بيش از 20% تغيير

 سهام فعال به چه معنا ست؟

سهامي است كه به طور مكرر و روزانه مورد معامله قرار مي گيرد وبا اين ويژگي ، از سهامي كه نيمه فعال است و كمتر مورد معامله قرار مي گيرد، متمايز مي شود. سهام شركت هاي بزرگ ومهم مي بايست سهام فعال باشند به خصوص شركت هايي كه نسبت به تحولات اقتصادي وسياسي حساس هستند و بنابراين در معرض تغييرات ناگهاني قيمت قرار دارند.

 سهام غير فعال چه سهامي هستند؟

اين سهام به ندرت در بازار مورد خريد وفروش قرار مي گيرد ، هرچند در شمار سهام فهرست شده است. سهام غير فعال ، سهامي است كه به سختي خريدار يا فروشنده اي براي آن ها يافت مي شود. اختلاف بين قيمت خريد وفروش چنين سهامي ، ممكن است بسيار زياد باشد.

بازار حساس به چه معناست؟

بازار سهامي كه به تحولات سياسي و اقتصادي نظير بودجه سالانه، رشد نامطلوب صنعتي ، حذف يا مقرارت نظارت بر قيمت ها، تغييردولت وامثال آن به شدت واكنش نشان مي دهد، بازار حساس نام دارد.

بازار ضعيف وكم رونق به چه معناست؟

بازار ضعيف به بازاري گفته مي شود كه خريداران اندكي در آن حضور داشته باشند. دراين بازار قيمت با اندكي فشار فروش رو به تنزل مي گذارد.