عملکرد سه ماهه سایت در بهمن و اسفند 1394 و فروردین ماه 1395

روز خوش – حتما عضو کانال تلگرامی ما شوید ( اینجا را کلیک  کنید و  عضو کانال تلگرامی ما بشوید …برای توضیحات بیشتر در مورد سیگنال ها حتما به ادامه مطلب مراجعه کنید

 برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

farvardin

 برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

esfand

 برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

bahman

برای توضیحات بیشتر در مورد سیگنال ها حتما به ادامه مطلب مراجعه کنید

روز خوش – حتما عضو کانال تلگرامی ما شوید ( اینجا را کلیک  کنید و  عضو کانال تلگرامی ما بشوید … )

14-در تاریخ 31 فروردین 95  بخش نظرات در دیده بان آنروز  سهم ذوب که روز قبلش نیز خرید از صف فروش 227 تومان به دوستان معرفی شده بود مجدد اعلام شد و سهم تا  285 تومان هم رفت  (سهم به هدف رسید )

13-در تاریخ 31 فروردین 95  بخش نظرات در دیده بان آنروز  سهم ورنا  در قیمت های منفی معرفی شد که 224 تومان بود و اکنون 261 تومانی است و صف خرید دارد (سهم به هدف رسید )

12-در تاریخ 31 فروردین 95  بخش نظرات در دیده بان آنروز  سهم وساپا در قیمت های منفی معرفی شد که 223 تومان بود و اکنون 253 تومانی است و همچنان پیش میرود (سهم به هدف رسید )

11–  در تاریخ 31 فروردین 95  بخش نظرات در دیده بان آنروز  سهم خساپا در قیمت های 130-135 به دوستان معرفی گردید سهم هم اکنون 1677 ريال است و صف خرید دارد (سهم به هدف رسید )

10-  در تاریخ 31 فروردین 95   در دیده بان آنروز  سهم خزامیا در دوپارت یک پارت 50 درصدی در قیمت کمتر از 124  و پارت دوم در صورت نزول 109 تومان به دوستان معرفی گردید سهم به 136 تومان رسیده است و اهداف بالاتری نیز دارد

9-  در تاریخ 30 فروردین 95   در دیده بان آنروز  سهم کرمان در قیمت 945 تومان و حمایت 870 تومان به دوستان معرفی گردید که سهم هم اکنون صف خرید در قیمت 1011 تومان دارد (سهم به هدف رسید )

8-  در تاریخ 25 فروردین 95   در دیده بان آنروز  سهم وملت به دوستان در دو پارت 90 و 83 تومان معرفی شد که سهم پس از چند روز به 96 تومان رسید (سهم به هدف رسید )

7-  در تاریخ 23 فروردین 95   در دیده بان آنروز  سهم  دی در قیمت 159-163 با حد   حد ضرر 150 تومان به دوستان معرفی شد (هنوز تکلیف سهم مشخص نشده است)

ب- هفته چهارم  فروردین ماه 

6- در تاریخ 18 فروردین 95   در دیده بان آنروز  سهم ودی در دو پارت 110 و 100 تومان به دوستان با هدف 122 معرفی شد که سهم پس از مدتی به هدف ما رسید (سهم به هدف رسید )

5- در تاریخ 18 فروردین 95   در دیده بان آنروز  سهم شمواد در دو پارت 433 و 400  با هدف 500 و حد ضرر پایانی 400 تومان به دوستان معرفی شد که سهم هم اکنون با توجه به تعدیل سهم بسته شده است (هنوز تکلیف سهم مشخص نشده است )

4- در تاریخ 18 فروردین 95   در دیده بان آنروز  سهم قچار در قیمت کمتر از 276 تومان با حد ضرر 250 تومان هدف اول سهم 300 تومان معرفی شد که سهم به هدف ما برخورد کرد و هم اکنون 2998 ريال است (سهم به هدف رسید )

3- در تاریخ 17 فروردین 95   در دیده بان آنروز  سهم خریخت در محدوده 131 تومان به دوستان معرفی شد سهم هم اکنون صف حرید است و 172 تومانی می باشد (سهم به هدف رسید )

2- در تاریخ 15 فروردین 95   در دیده بان آنروز  سهم هرمز در محدوده 137 تومان و صف فروش به دوستان معرفی شد سهم هم اکنون 170 تومانی شده است  (سهم به هدف رسید )

ب- هفته سوم  فروردین ماه 

1- در تاریخ 9 فروردین 95   در دیده بان آنروز  سهم بکام در قیمت 210-220 با حد ضرر 198 تومان معرفی گردید که سهم پس از مدتی به 300 تومان رسید  (سهم به هدف رسید )

الف- هفته دوم فروردین ماه 

فروردین ماه 1395 

روز خوش – حتما عضو کانال تلگرامی ما شوید ( اینجا را کلیک  کنید و  عضو کانال تلگرامی ما بشوید … )

نکته : نماد خاور که در قیمت های کمتر از 75 تومان در ماه های قبل به دوستان معرفی شد به 190 تومان هم رسید

نکته : نماد خزامیا که در قیمت 107 تومان به دوستان در ماه های قبل معرفی شد به 233 تومان رسید و افزایش سرمایه داد

د – هفته چهارم اسفند ماه 

4-  در تاریخ 18 اسفند  94  در دیده بان آنروز  سهم غاذر در قیمت  بین 213-225 با حد ضرر  200 تومان به دوستان معرفی شد که سهم پس از مدتی به 280 تومان رسید و هم اکنون نیز در این محدوده می باشد و صف خرید دارد (سهم به هدف رسید )

نکته :  در تاریخ17 اسفند  94  در دیده بان آنروز  سهم فاسمین خریدش از صف فروش  سیگنال داده شد که سهم بعد از مدتی 233 تومانی شد

ج – هفته سوم اسفند ماه 

3-  در تاریخ 9 اسفند  94  در دیده بان آنروز  سهم شمواد در قیمت کمتر از 4650 ريال  با حد ضرر 440 تومان به دوستان معرفی گردید و سهم بعد از چند روز به 520 تومان رسید  (سهم به هدف رسید )

ب – هفته دوم اسفند ماه 

2-  در تاریخ 4 اسفند  94  در دیده بان آنروز  سهم ختراک در قیمت های کمتر از 212 تومان با حد ضرر 200 تومان به دوستان معرفی شد سهم هم اکنون 277 تومانی است و صف خرید دارد  (سهم به هدف رسید )

1-  در تاریخ 3 اسفند  94  در دیده بان آنروز  سهم رمپنا در قیمت کمتر از 930 تومان با حد ضرر 850 و هدف 1020 به دوستان معرفی کردید  و سهم پس از چند روز به عدد اعلامی رسید (سهم به هدف رسید )

الف – هفته اول اسفند ماه 

اسفند ماه 

روز خوش – حتما عضو کانال تلگرامی ما شوید ( اینجا را کلیک  کنید و  عضو کانال تلگرامی ما بشوید … )

15-  در تاریخ 28 بهمن  94  در دیده بان آنروز  سهم ولیز  در قیمت  کمتر از 181 تومان و حد ضرر 170 تومان معرفی شد و سهم فردای آنروز به 195 رسید  و حتی چند روز بعد مجدد به 195 تومان رسید  (هرچند سهم به هدف رسید ولی سیگنال ضعیفی بود)

14-  در تاریخ 28 بهمن  94  در دیده بان آنروز  سهم وبیمه برای خرید پارت پارت   و پارت  اول در قیمت کمتر از 178 تومان  و پارت دوم در 170 تومان در دو پارت  خرید 50 درصدی با حد ضرر 150 تومان معرفی گردید که سهم پس از افت کوچکی به 185 رسید (سهم به هدف رسید )

13-  در تاریخ 27 بهمن  94  در دیده بان آنروز  سهم وپترو در قیمت 185-188 با حد ضرر 180 معرفی گردید که سهم پس از مدتی به 248 تومان هم رسید (سهم به هدف رسید )

12-  در تاریخ 26 بهمن  94  در دیده بان آنروز  سهم دانا در قیمت کمتر از 150 تومان و حد ضرر 140 تومان به دوستان معرفی شد این سهم اکنون 220 تومانی شده است صف خرید دارد و همچنان می تازد (سهم به هدف رسید )

11-  در تاریخ 26 بهمن  94  در دیده بان آنروز  سهم فاسمین به دوستان در قیمت کمتر از 199  تومان با حد ضرر 188 تومان و هدف اولیه  233 تومان دارد  معرفی شد و توضیح داده شد که  سهم توانایی رشد به 233 و افت تا 168 وسپس رشد را دارد و سهم با کمی افت بیشتر و رسیدن تا 178 به هدف ما و 233 رسید (سهم به هدف رسید )

10-  در تاریخ 25 بهمن  94  در دیده بان آنروز  سهم مفاخر  با قیمت خرید کمتر از 412 تومان( بین 400-412 ) با حد ضرر 380 معرفی گردید و تذکر داده شد  از این سهم زیاد نخرید سهم نقد شوندگی متوسط و کمی دارد که متاسفانه سهم نتوانست انتظار ما را بر آورده کند و حد ضرر فعال گردید (سیگنال اشتباه )

نکته : نماد ونیکی که در قیمت کمتر از 130 در ماه های قبل معرفی شده بود به 210 تومان هم رسید

د – هفته چهارم بهمن ماه 

9-  در تاریخ 20 بهمن  94  در دیده بان آنروز سهم شمواد در قیمت کمتر از 455  با حد ضرر  430 تومان به دوستان معرفی گردید که پس از مدتی به محدوده 609 تومان رسید (سهم به هدف رسید )

8-  در تاریخ 20 بهمن  94  در دیده بان آنروز سهم حتاید در قیمت 733 با حد ضرر 700 به دوستان معرفی شد که سهم نتوانست انتظار ما را بر آورده کند و حد ضرر فعال گردید (سیگنال اشتباه )

7-  در تاریخ 18 بهمن  94  در دیده بان آنروز سهم فاذر به دوستان در قیمت 430 تومان معرفی گردید که سهم پس از مدتی به محدوده 600 تومان هم رسید (سهم به هدف رسید )

نکته : سهم خکاوه که در قیمت 87 در ماه های قبل معرفی شده بود تا 215 تومان هم رسید

ج – هفته سوم بهمن ماه 

6-  در تاریخ 14 بهمن  94  در دیده بان آنروز سهم رمپنا در قیمت کمتر از 950 تومان با حد ضرر 900 و هدف 1020 به دوستان معرفی کردید  و سهم پس از چند روز به عدد اعلامی رسید (سهم به هدف رسید )

5-  در تاریخ 13 بهمن  94  در دیده بان آنروز سهم وانصار  با حد ضرر 240 تومان  در قیمت کمتر از 2495 ريال معرفی شد سهم بعد از مدتی تا محدوده 300 تومان هم رسید  (سهم به هدف رسید )

4-  در تاریخ 12 بهمن  94  در دیده بان آنروز سهم قنیشا در قیمت 130-135 با حد ضرر 125 تومان به دوستان معرفی گردید و سهم به قیمت 170 تومان هم رسید (سهم به هدف رسید )

نکته : نماد وساخت که در قیمت 188 در ماه های قبل معرفی شده بود به 415 تومان رسید

ب – هفته دوم بهمن ماه 

3-  در تاریخ 5 بهمن  94  در دیده بان آنروز سهم وبیمه در قیمت 180 تومان به دوستان در قیمت 180 تومان معرفی گردید و سهم  بعد از چند روزبه محدوده 209 تومان رسید (سهم به هدف رسید )

2-  در تاریخ 4 بهمن  94  در دیده بان آنروز سهم وپست در قیمت کمتر از 147 با حد ضرر 140  برای دومین بار ( دفعه قبل دی ماه در قیمت 100 تومان اعلام شد ) به دوستان معرفی شد که سهم به محدوده 220 تومان هم رسید  (سهم به هدف رسید )

1-  در تاریخ 4 بهمن  94  در دیده بان آنروز سهم ذوب  برای دومین بار ( دفعه قبل دی ماه اعلام شد ) به دوستان در قیمت  کمتر از 196 تومان و حد ضرر 187 تومان  معرفی شد که سهم به محدوده 360 تومان رسید  (سهم به هدف رسید )

این نکته را عرض کنم که سهم هایی که در سه ماهه آبان- آذر-دی 94 معرفی شدند همچنان عالی بودند که آنها را به علت طولانی شدن مبحث ننوشتم که می توان به نماد ذوب که در 177 معرفی شد و به 350 تومان رسید و یا ولغدر در 150 تومان تا 300 و غیره اشاره کرد بگذریم از سهم های خودرویی که چندین برابر قیمت شدند مثل خکاوه خزامیا و سایر سهم ها

الف – هفته اول بهمن ماه 

بهمن ماه

روز خوش – حتما عضو کانال تلگرامی ما شوید ( اینجا را کلیک  کنید و  عضو کانال تلگرامی ما بشوید … )