سال خوبی برای همه آرزومندم … امیدوارم در این روزها نیازمندان را فراموش نکنیم … اگر کمی و کاستی از بنده دیدید به بزرگواری خودتون  بگذرید و مرا عفو کنید …. اگر باعث ضرر شما عزیزان شدم عذرخواهی می کنم