برای مشاهده گزارشات کدال 19 اسفند 1394  به ادامه مطلب مراجعه کنید(تنها اعضای سایت قادر به مشاهده این بخش هستند )

لازم به ذکر است که عضویت در سایت و کلیه خدمات رایگان می باشد

کهرام : اولین پیش بینی 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 به صورت حسابرسی نشده ، به ازای هر سهم 792 ریال زیان اعلام کرده است. گفتنی است که شرکت برای سال 94 به ازای هر سهم 869 ریال زیان در نظر گرفته است.

چکاوه : اولین پیش بینی درآمد هر سهم 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 به صورت حسابرسی شده، مبلغ 310 ریال اعلام نمود که نسبت به گزارش حسابرسی نشده آن ، 2 ریال کاهش داشته است. گفتنی است که شرکت برای سال 94 به ازای هر سهم 21 ریال سود پیش بینی کرده است. سود ناخالص پیش بینی شده برای سال مالی 95 ، افزایش 265 درصدی نسبت به سال 94 داشته و حاشیه سود ناخالص شرکت از 7 درصد سال 94 به 16 درصد برای سال 95 بودجه شده است.

وبهمن : شرکت در گزارش شفاف سازی که در سامانه کدال منتشر کرده است ، اعلام نموده است که با توجه به تکلیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/12/94 ، مقرر شده که نسبت به واگذاری دو شرکت پوسته ای گروه صنعتی ایرانیان و سرمایه گذاری لقمان از طریق مزایده در بازار فرابورس اقدامات لازم صورت گیرد. پس از قطعیت معامله مذکور ، تاثیر آن بر سود شرکت اطلاع رسانی خواهد شد.

سخزر : اولین پیش بینی درآمد هر سهم 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 به صورت حسابرسی شده، مبلغ 117ریال اعلام نمود که نسبت به گزارش حسابرسی نشده آن ، 24 ریال افزایش داشته است که دلیل آن عدم محاسبه ماليات سال 95 بدليل استفاده از معافيتهاي مالياتي ناشي از زيان انباشته است .گفتنی است که شرکت برای سال 94 ، به ازای هر سهم 853 ریال زیان پیش بینی کرده است.

سخوز : اولین پیش بینی درآمد هر سهم 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 به صورت حسابرسی شده، مبلغ 545 ریال اعلام نمود که نسبت به گزارش حسابرسی نشده آن ، تغییری نداشته است .گفتنی است که شرکت برای سال 94 ، به ازای هر سهم 673 ریال سود پیش بینی کرده است.

کچاد : شرکت صنعتی معدنی چادرملو مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه خودر را در سامانه کدال منتشر نمود. با توجه به برنامه ی  ارائه شده، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، در نظر دارد سرمایه ی فعلی خود را معادل 105 درصد سرمایه فعلی و طی دو مرحله، از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي افزایش دهد.مرحله اول معادل 65 درصد سرمایه فعلی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي و مرحله دوم معادل 40 درصد سرمایه فعلی ازمحل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي است. این افزایش سرمایه به منظور جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده و تکمیل و اجرای طرح های توسعه است.

غشان : این شرکت در سامانه کدال در مورد پیش بینی 95 شفاف سازی منتشر نمود. شرکت اعلام کرده است که افزایش نرخ فروش محصولات در بودجه سال 95 کمتر از 5 درصد پیش بینی شده است. تفاوت نرخ شیر اعلام شده به گروه محصول ناشی از تغییر در ترکیب فروش محصولات و فروش محصولات با ارزش افزوده بالاتر است. مقدار خرید شیر خام در سال 94 در گزارش 110.673 تن درج شده که عدد صحیح آن 94.032 تن است که با اصلاح آن افزایش نرخ به حدود 10 درصد میرسد. این مورد در گزارش حسابرسی شده اصلاح می شود. مبنای محاسبه هزینه های جذب نشده سطح معمول ظرفیت است که با در نظر گرفتن استاندارد شماره 8 حسابداری ، هزینه جذب نشده در این شرایط محاسبه نمی شود. پیش بینی شرکت کاهش تسهیلات بانک توسعه صادرات در سال آتی است ولی با توجه به این که در نیمه دوم بهمن ماه سال جاری تسهیلات دریافت شده ، سهم عمده هزینه مالی در سال 95 محقق می شود. بنابراین در سال آینده در صورت تسویه پیش از موعد وام های بانک کشاورزی هزینه مالی کمتر از مبلغ پیش بینی شده محقق خواهد شد.

#آکنتور : گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ 1394/12/15 هیات مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 200,000 میلیون ریال به مبلغ 450,000 میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح بخشي از ارزش دفنري شرکت به ارزش جاري در سامانه کدال ارائه می گردد. بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

#کنیلو : اولین پیش بینی 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 به صورت حسابرسی نشده ، مبلغ 772 ریال زیان به ازای هر سهم اعلام کرد که نسبت به گزارش قبلی 47 ریال کاهش زیان داشته است. شرکت برای سال 94 به ازای هر سهم 1147 ریال زیان پیش بینی کرده است.

خفناور : افزایش سرمایه شرکت از سرمایه 20.000 میلیون ریال به مبلغ 29.409 میلیون ریال به منظور اصلاح ساختار مالی )در راستای آیین نامه اجرایی ماده 1۷ قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی درتأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات( و از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ، به تائید سازمان بورس اوراق بهادار تهران رسیده است.

داسوه : اولین پیش بینی درآمد هر سهم 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 به صورت حسابرسی شده، مبلغ 3047 ریال اعلام کرد که نسبت به گزارش حسابرسی نشده آن تغییری نداشته است. شرکت برای سال مالی 94 به ازای هر سهم 2769 ریال سود پیش بینی کرده است.

کگاز : جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1394/12/25 درمحل تهران – کيلومتر 3 جاده مخصوص کرج – مقابل نيروي هوايي سپاه پاسداران پ 61 شرکت پايا صنعت سينا برگزار میگردد . دستور جلسه تصميم گيري در رابطه با فروش اموال غير منقول (زمين و ساختمان عرصه و عيان ) 2- استفاده از منابع حاصله جهت تکميل ظرفيت فاز 1 و اجراي بخشي از فاز 2 کارخانه شمس آباد 3- پردداخت بدهي بانکي ناشي از اجراي فاز 1 4- ساير موارد قابل تصميم گيري در مجمع می باشد.

سفارود : جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این شرکت در ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1394/12/27 درمحل تهران خيابان احمد قصير (بخارست)کوچه نهم پلاک 22 برگزار میگردد. دستور جلسه انتخاب اعضای هیات مدیره است.

خودرو : پیش بینی درآمد هر سهم تلفیقی خود برای سال مالی منتهی به 29/12/95 خود را منتشر کرد. در مفروضات این بودجه تعداد تولید برای سال 95 ، 525000 دستگاه و هزینه های ثابت متناسب با تورم و رشد عمومی قیمت ها در نظر گرفته شده است. بدیهی است که هزینه های متغیر تولیدی نیز به نسبت میزان تولید و فروش در نظر گرفته شده است. سود هر سهم شرکت اصلی برای سال 95 ، به ازای هر سهم 51 ریال پیش بینی شده است.

#مخابرات : مدارک و مستندات افزایش سرمایه خود را در سامانه کدال منتشر کرد. این افزایش سرمایه به منظور اصلاح ساختار مالی و توسعه فعالیت های شرکت است و به تائید سازمان بورس رسیده است .سرمایه این شرکت در حال حاضر 45.873.655.652 هزار ریال و مبلغ افزایش سرمایه شرکت 14.126.344.348 هزار ریال است. منبع این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران و محل سایر اندوخته ها است.

کنور : شرکت در اولین پیش بینی درآمد 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 ، به ازای هر سهم 27 ریال سود پیش بینی کرده است که نسبت به پیش بینی قبلی آن 8 درصد تعدیل مثبت داشته است. شرکت برای سال مالی 94 به ازای هر سهم 35 ریال سود بودجه کرده است. سود خالص95 نسبت به سال 94 با کاهش بهای تمام شده 477 درصد افزایش داشته است. از لحاظ عملیاتی نیز شرکت افزایش 715 درصدی نسبت به سال 94 نشان می دهد. با پیش بینی افزایش هزینه های مالی 95 ، سود خالص پیش بینی شده شرکت برای سال مالی 95، کاهش 22 درصدی نسبت به سال 94 داشته است.

شتوکا : اولین پیش بینی درآمد هر سهم 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 خود را مبلغ 336 ریال اعلام کرده است که نسبت به سال 94 ، افزایش 14 درصدی بودجه شده است. با افزایش 24 درصدی فروش ، سود ناخالص شرکت؛ افزایش 26 درصدی داشته و از لحاظ عملیاتی نیز ، شرکت برای سال 95 نسبت به سال مالی 94 ، 24 درصد افزایش پیش بینی کرده است.

وبهمن : جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت در ساعت 11:30 روز یکشنبه مورخ 1394/12/16 درمحل تهران خيابان وليعصر (عج) پايين تر از پارک ساعي نبش کوچه دلبسته شماره 2141 ( سالن آمفي تئاتر هتل سيمرغ) برگزار میگردد . دستور جلسه تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه است.

غمینو : پیش بینی درآمد هر سهم 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 به صورت حسابرسی شده را مبلغ 698 ریال بدون تغییر نسبت به پیش بینی قبلی اعلام کرد. گفتنی است که شرکت برای سال مالی 94 به ازای هر سهم 630 ریال سود پیش بینی کرده است.

حکشتی : گزارش توجیهی هیات مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 16,393,000 میلیون ریال به مبلغ 18,769,985 میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور مشارکت در افزايش سرمايه شرکت هاي تابعه و ادامه تعهدات سررسيد شده ساخت کشتي که در تاریخ 1394/12/18 به تصویب هیات مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، در سامانه کدال منتشر شد.اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اعلام می گردد. بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

مفاخر : اولین پیش بینی درآمد هر سهم 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 به صورت حسابرسی شده مبلغ 174 ریال اعلام کرد که نسبت به پیش بینی قبلی آن تغییری نداشته است. شرکت برای سال 94 ، 177 ریال سود پیش بینی کرده است.

لبوتان : اولین پیش بینی درآمد هر سهم 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 به صورت حسابرسی نشده ، مبلغ 100 ریال اعلام نمود که نسبت به سال 94 آن 93 درصد افزایش داشته است. شرکت با افزایش 16 درصدی فروش نسبت به سال 94 ، حاشیه سود ناخالص خود را با 2 درصد افزایش، 23 درصد برای سال 95 بودجه کرده است. از لحاظ سود عملیاتی شرکت 12 درصد افزایش برای سال 95 پیش بینی کرده است.

سبحان : اولین پیش بینی درآمد هر سهم 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 به صورت حسابرسی شده و با سرمایه 300 میلیارد ریالی ، مبلغ 2113 ریال اعلام کرده است که نسبت به پیش بینی حسابرسی نشده آن ، 1 ریال افزایش در سود هر سهم داشته است. شرکت برای سال 94 به ازای هر سهم 1922 ریال سود پیش بینی کرده است.

کاما : اولین پیش بینی درآمد هر سهم 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 به صورت حسابرسی شده ، مبلغ 252 ریال اعلام کرد که نسبت به گزارش حسابرسی نشده آن تغییری نداشته است. گفتنی است که سود هر سهم سال 94 ، 316 ریال پیش بینی شده است.

دتماد : اولین پیش بینی درآمد هر سهم 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 به صورت حسابرسی شده ، مبلغ 3494 ریال اعلام کرد که نسبت به گزارش حسابرسی نشده آن 12 ریال کاهش نشان می دهد که ناشی از پیش بینی افزایش در مبلغ مالیات است. گفتنی است که شرکت برای سال 94 ، 3300 ریال سود بودجه کرده است.

کساوه : اولین پیش بینی درآمد هر سهم 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 به صورت حسابرسی نشده مبلغ 461 ریال به ازای هر سهم اعلام نمود. این در حالی است که سود هر سهم سال مالی 94 ، 448 ریال به ازای هر سهم بودجه شده است. سود ناخالص با افزایش 20 درصدی فروش ، 15 درصد نسبت به سال 94 افزایش نشان می دهد. از لحاظ سود عملیاتی 13 درصد نسبت به سال 94 تعدیل مثبت نشان می دهد.

#عسکریه : شركت اعتباري عسكريه مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه خودر را در سامانه کدال منتشر نمود . شرکت در نظر دارد سرماية خود را از مبلغ 3000 میلیارد ریال به مبلغ 5050 میلیارد ریال معادل با 68 درصد از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها افزايش دهد. هدف از این افزایش سرمایه حداکثر استفاده از ظرفیت های موجود تا سقف مجاز کفایت سرمایه (8درصد) ، کاهش ریسک مالی بانک از طریق بهبود ساختار مالی ، افزایش ظرفیت برای توسعه فعالیت های سود آور بانک و حفظ توان رقابت پذیری بانک در صنعت بانکداری ذکر شده است.

 وبهمن : در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1394/09/30 شرکت سرمايه گذاري بهمن به ازای هر سهم 200 ریال سود نقدی تصویب شد.