حمایت و مقاومت چند سهم سری شانزدهم

برای مشاهده حمایت و مقاومت چند سهم سری شانزدهم ( غاذر – فسرب – کپرور – لخزر – ولبهمن – وبیمه – ولیز)  به ادامه مطلب مراجعه کنید

(تنها اعضای سایت قادر به مشاهده این بخش هستند ) لازم به ذکر است که عضویت در سایت و کلیه خدمات رایگان می باشد

روند سهم غاذر  را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید 

 

غاذر5اسفند94

 

 

روند سهم فسرب  را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید 

 

فسرب 5 اسفند 94

 

روند سهم کپرور  را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید 

 

کپرور 5 اسفند 94

 

روند سهم لخزر  را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید 

 

لخزر5اسفند94

 

روند سهم ولبهمن  را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید 

 

ولبهمن5اسفند94

 

روند سهم وبیمه را در زیر مشاهده می کنید خرید سهم با حد ضرر 160 جذاب است برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید 

 

q

 

روند سهم ولیز را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید 

 

ولیز5اسفند94