حمایت ها و مقاومت های چند سهم سری چهارم

نمودار های چند سهم درخواستی شما عزیزان و یا سیگنال های داده شده در ادامه مطلب می باشد 

بیمه البرزبرای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

نمودار سهم پتایر که در تاریخ 7 شهریور مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

نمودار سهم پترول که در تاریخ 7 شهریور مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

نمودار سهم خکاوه که در تاریخ 7 شهریور مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

نمودار سهم ولغدر که در تاریخ 2 شهریور مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

نمودار سهم بانک ملت که در تاریخ 31 مرداد مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید