گزارش های کدالی که در طول روز در دیده بان ارائه میشود در ادامه مطلب به صورت یکجا می باشد قسمت پنجم

لابسا : آبسال از ثبت افزایش سرمایه این شرکت و آماده شدن گواهینامه نقل و انتقال سهام جدید خبر دارد. شرکت آبسال در دوره 3 ماهه سال جاری 114 ریال سود محقق کرد و سود سال جاری را بر اساس عملکرد دوره 3 ماهه با کاهش 24 درصدی نسبت به اولین بودجه، 288 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرد. شرکت در این دوره 32 درصد مبلغ فروش و بهای تمام شده و 40 درصد سود هر سهم را پوشش داد. پیرو ارسال گزارش عملکرد سه ماهه و تعدیل یکساله 94 در مورد سایر درآمدها (هزینه های) متفرقه موارد زیر اطلاع رسانی گردیده است: پیش بینی می شود فروش اموال تا پایان سال نسبت به سال قبل کمتر باشد و در نتیجه سود حاصل از فروش دارایی ثابت کاهش خواهد یافت. با توجه به نغییر رویه فروش صادراتی میزان تسعیر ارز متعادلتر خواهد بود . در صورت وقوع اصلاحات لازم در مورد تسعیر ارز عمدتا در حساب های سنواتی اعمال خواهد شد.

 

شمواد: شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوع پزارش پیش بینی براساس عملکد 6 ماهه خود را با چاشنی تعدیل منفی 39درصدی روانه کدال کرد. این شرکت در پیش بینی سه ماهه سال مالی منتهی به 31/6/94، سود هر سهم خود را 275 ریال پیش بینی کرده بود که ر این گزارش به 169ریال کاهش یافته است.  کاهش مقدار فروش عمده دلیل تعدیل منفی شرکت . گفتنی ست در عملکرد 6 ماهه  50 درصد از مقدار  و مبلغ فروش  و 20 درصد از سود هر سهم پوشش داده شده است.

تاپیکو : این شرکت در گزارش 12 ماهه سال مالی منتهی به 31/اردیبهشت/1394 سود 587 ريالی محقق نمود که 38% آن ناشی از فروش دارایی ها است و طبعا” غیر قابل تکرار است.

ثغرب : این ساختمانی در گزارش عملکرد 6 ماهه خود با سرمایه اسمی 600 میلیارد ريالی سود 403 ريالی اعلام نموده و 50 درصد ازان را پوشش داده است.

خگستر : در گزارش اصلاحیه، سود هر سهم مجددا 309 ريال اعلام گردیده است. مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت در روز شنبه مورخ 1394/04/20 برگزار و 74 ریال معادل 10 درصد سود هر سهم تقسیم شد. شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو در دوره 3 ماهه 28 ریال سود ساخت و سود سال جاری را بدون تغببر نسبت به سال جاری 309 ریال به ازای هر سهم اعلام کرد.  

کاذر : این شرکت در 3 ماهه نخست 15 ريال سود محقق نموده است.

سکرما : این شرکت اعلام کرد علی رغم تحقق سود بالا در گزارش سه ماهه، به دلیل وضعیت رقابتی در صنعت سیمان، مازاد عرضه و برنامه تعمیرات اساسی تعدیل عابدی در برنامه شرکت وجود ندارد و در صورت نیاز طی گزارش 6 ماهه سود تعدیل میشود.

 شراز: آمار تولید و فروش 4 ماهه منتهی به تیرماه 94 خود را منتشر کرد. شرکت در 4 ماهه 31 درصد از فروش مقداری خود را محقق کرده است.

 فزرین: در آمار تولید و فروش 4 ماهه منتهی به تیرماه 94 خود توانسته است به ترتیب 41 درصد و 43درصد فروش مقداری و ریالی بودجه شده خود را در 4 ماهه پوشش دهد. مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/04/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/04/15   برگزار گردید و به ازای هر سهم 500 ریال سود نقدی تصویب شد.

کی بی سی : شرکت در دوره 4 ماهه ، 35 درصد از فروش ریالی خود را پوشش داده است. اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای3 ماهه منتهی به 1394/03/31 حسابرسی نشده به ازای هر سهم 404 ریال سود ساخته شده است. افزايش سود خالص شرکت در عملکرد 3 ماهه اول نسبت به پيش بيني انجام شده براي سال 1394 ( به نسبت سه ماهه اول ) عمدتاً به دليل سود ناشي از ساير درآمدهاي عملياتي بمبلغ 11،150 ميليون ريال مي باشد که عمده آن بابت کميسيون ( کالاي مجاني ) دريافتي از دو شرکت تامين کننده سانوفي پاستور و ال آي ليلي به مبلغ 10،940 ميليون ريال بوده و امکان تکرار نخواهد داشت. لذا چنانچه رقم مذکور به سهم سه ماهه هزينه پيش بيني شده عملياتي در بودجه سال 1394 ( 8500 ميليون ريال ) افزوده گردد، اثر سود عملياتي جمعاً مبلغ 13،275 ميليون ريال مي گردد که پس از کسر ماليات 9،956 ميليون ريال مابه التفاوت در سود خالص ايجاد مي نمايد که اگر از سود خالص عملکرد 3 ماهه يعني 36،402 ميليون ريال کسر شود، سود خالص به رقم 26،446 ميليون ريال خواهد رسيد که نسبت به پيش بيني سود خالص 3 ماهه ( 22،376 ميليون ريال ) 18% افزايش از خود نشان مي دهد که به رقم افزايش فروش نسبت بودجه ( 16% ) نزديک مي باشد . شرکت کی بی سی سود دوره 3 ماهه را 404 ریال اعلام و سود سال جاری را بر اساس عملکرد دوره 3 ماهه با افزایش 9 درصدی نسبت به اولین بودجه 1089 ریال پیش بینی کرده است. با توجه به وقوع موردي ساير درآمد عملياتي ناشي از کالاي مجاني دريافتي از شرکتهاي تامين کننده به مبلغ 10،940 ميليون ريال در عملکرد واقعي سه ماهه اول و ضمن تاکيد بر پيش بيني مبلغ 8،500 ميليون ريال هزينه در سرفصل ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتي ، لذا پيش بيني مي گردد خالص ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتي شرکت به ميزان جمع درآمد و هزينه ياد شده تعديل گرديده و به تبع ان سود خالص شرکت تعديل گردد. شرکت در دوره مورد گزارش 37 درصد سود هر سهم را پوشش داده است.

بپاس: افزایش سرمایه 80 درصدی بیمه پاسارگاد از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی (‌مبلغ 400ر680 میلیون ریال)، اندوختۀ سرمایه‌ای (مبلغ 400ر113 میلیون ریال) و اندوختۀ افزایش سرمایه (400ر113 میلیون ریال)، موضوع افزایش سرمایه  افزایش ظرفیت شرکت‌ها برای قبول ریسک و افزایش نسبت توانگری مالی، مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند با انجام مرحلۀ دوم افزایش سرمایه از مبلغ 200ر041ر2 میلیون ریال به‌مبلغ 400ر082ر4 میلیون ریال از محل مطالبات حال شدۀ سهامداران و آوردۀ نقدی موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به‌مدت 2 سال به هیئت‌مدیره تفویض نماید، تا هیئت‌مدیرة شرکت پس از اخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید. شرکت بیمه پاسارگاد در دوره 3 ماهه به ازای هر سهم 111 ریال سود محقق کرد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 1 درصد افزایش داشته است.

 بمپنا: آمار تولید و فروش 4 ماهه منتهی به تیر ماه خود را منتشر نمود . شرکت در گز ارش خود توانسته است 33 درصد از فروش ریالی خود را پوشش دهد. بر اساس گزارش 3 ماهه تنها 202 ريال از سود 2145 ريالی شرکت ضمن این مدت پوشش یافته است. شرکت به خاطر بدهی های ارزی و شناسایی زیان تسعیر ارز متحمل 351 میلیارد ريال زیان در این مدت شده است.

وپترو: اثر اعلام حکم ورشکستگی گاز لوله:

ذخیره ای که بابت ما به تفاوت ارزش روز و بهای تمام شده گاز لوله در حساب ذخیره سرمایه گذاری بلند مدت گرفته شده بود( مبلغ 81059 میلیون ریال) برگشت داده شده و اثر مثبت بر سود و ناو شرکت خواهد داشت. با توجه به قطعی شدن حکم ورشکستگی گاز لوله، زیان انباشته آن به مبلغ 953800 میلیون ریال کاهش یافته و در سود و زیان تلفیقی اثر مثبتی معادل با 463360 میلیون ربال خواهد داشت. با توجه به دو اثر گفته شده در نهایت اثر مثبتی معادل با 482887 میلیون ریال بر سود انباشته تلفیقی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی خواهد داشت.

شبریز : علت تغییر سود سال مالی 93 از 372 ریال به 219 ریال :

شرکت در محاسبه ذخیره کاهش ارزش موجودی ها ی پایان دوره نر خ های فوب اردیبهشت 94 را گرفته بود که با نظر حسابرس قانونی ، به نرخ های فوب فروردین ماه اعلامی از طرف شرکت پالایش و پخش تغییر کرد . این موضوع سبب گردید که نرخ نفت خام 9 دلار کاهش داشته (از فروردین نسبت به اردیبهشت )و مبلغ ذخیره کاهش ارزش موجودی های پایان دوره 350 میلیارد ریال افزایش یابد و سود هر سهم شرکت از مبلغ 372 ریال به 219 ریال تغییر یابد.

شرکت پالایش نفت تبریز در دوره 3 ماهه منتهی به 94/3/31 به ازای هر سهم 351 ریال سود ساخت که نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش 60 درصدی داشته است. کاهش 48 درصدی سود ناخالص و افزایش هزینه های مالی دلیل اصلی کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال قبل است. در اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 حسابرسی نشده به ازای هر سهم 372 ریال سود ساخته است که نسبت به سال مالی قبل آن کاهش 92 درصدی داشته است. فروش ، بهای تمام شده و سود ناخالص به ترتیب 21، 15 و 77 درصد نسبت به سال مالی قبل آن کاهش داشته است. با توجه به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت در 94/4/31 و تصویب افزایش سرمایه 100 درصدی ، با توجه به عدم امکان ثبت افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع عادی سالیانه ، به دارندگان حق تقدم در افزایش سرمایه شرکت سودی تعلق نمی گیرد. شرکت پالایش نفت تبریز سود حسابرسی شده سال 93 خود را 41 درصد نسبت به گزارش حسابرسی نشده کاهش داد و 219 ریال به ازای هر سهم اعلام کرد. دلیل کاهش سود شرکت، افزایش هزینه های عملیاتی بوده است.

وسینا : در اطلاعات و صورت های مالی منتهی به 31/3/94 به ازای هر سهم 65 ریال سود ساخته است و 26 درصد از پیش بینی های خود را در سه ماهه پوشش داده است. سود دوره سه ماهه بانک سینا 109 ریال و سود سال جاری بر اساس عملکرد دوره 3 ماهه بدون تغییر نسبت به اولین بودجه، 415 ریال به ازای هر سهم پیش بینی شده است. شرکت در این دوره 26 درصد سود هر سهم را پوشش داده است. پیش بینی درآمد هر سهم براساس عملکرد سه ماهه ، را مبلغ 294 ریال اعلام کرده . بانک در سه ماهه موفق به پوشش 26 درصدی سود هر سهم شده است.

کهرام:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 دوره 3 ماهه حسابرسی نشده خود را مبلغ 88 ریال زیان اعلام کرده است که نسبت به پیش بینی قبلی آن تغییری نداشته است. این پیش بینی زیان با توجه به شرايط بازار ساخت وساز ورکود وشرايط حاکم برصنعت کاشي وعوامل موثرو…در سال جاري می باشد. گفتنی است که شرکت در سه ماهه 180ریال زیان داشته است. شرکت گرانیت بهسرام در گزارش اصلاحی اولین پیش بینی سود سال 94 سود خود را از 53 ریال به 88 ریال زیان تغییر داد و علت آن را شرايط بازار ساخت وساز ورکود وشرايط حاکم برصنعت کاشي وعوامل موثرو…در سال جاري اعلام کرد.

 وانصار : جوابیه در خواست بازنگری درپیش بینی سود هر سهم سال مالی 94 براساس عملکرد سه ماهه:

با توجه به سیاست های ابلاغی بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده ها ، منجر به کاهش هزینه های عملیاتی بانک می گردد اما با توجه رقابت بانک ها و موسسات اعنباری غیر مالی در جذب منابع ، پیش بینی کاهش هزینه ها به صورت مشخص امکان پذیر نیست. از طرفی تعدیل در نرخ سود پرداختی تسهیلات موجب کاهش درآمدهای عملیاتی بانک و در نهایت سود ناشی از فعالیت بانکی می گردد. بنابراین به منظور تکمیل پروژه های در جریان و برنامه های عملیاتی ، سود ناشی از فروش سهام  دانایان پارس صرف کاهش سود فعالیت بانکی و سود تقسیمی شرکت های تابعه خواهد شد. بنابراین همان گونه که بانک پیش بینی افزایش حداکثر 10 درصدی درآمد هر سهم سال مالی 94 را اعلام نمود ، در صورت پوشش این رقم ، مراتب تعدیلات آتی بانک لحاظ خواهد شد.

بانک انصار در دوره 3 ماهه سال جاری 235 ریال سود محقق کرد و سود سال جاری را بر اساس عملکرد دوره 3 ماهه بدون تغییر نسبت به گزارش قبلی 488 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرد. شرکت در این دوره 48 درصد سود هر سهم را پوشش داده است.

 

دفرا: در آمار تولید و فروش منتهی به تیر ماه 94 خود حدودا 30 درصد از فروش ریالی خود را پوشش داده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش 3 درصدی داشته است. عمده پوشش ریالی مربوط به محصول 500 سی سی شرکت می باشد. فروش مقداری شرکت نیز 25 درصد در 4 ماهه پوشش داده شده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش 22 درصدی داشته است.

تکمبا: در اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 حسابرسی شده به ازای هر سهم 66 ریال سود ساخته است. تولید ، فروش مقداری و ریالی شرکت نسبت به سال مالی قبل آن به ترتیب 102 در صد ، 83 درصد و 146 درصد افزایش داشته است.

وبصادر : در عملکر 3 ماهه، این بانک 37 ريال معادل 26% از بودجه 145 ريالی خود را پوشش داد. افزایش در سود فعالیت های غیر مشاع از یک طرف و رشد سایر هزینه ها از طرف دیگر باعث شده تا مجموعا” سود محقق شده در این دوره نزدیک به عدد مشابه سال قبل باشد.

وبملت : این بانک بر اساس نظر بانک مرکزی 44 ريال بر ذخائر خود افزوده است . این به معنای افزایش 44 ريالی هزینه ها به ازای هر سهم است. این بانک با احتساب ذخائر مورد نیاز که بانک مرکزی تعیین کرده است در 3 ماهه 119 ريال سود ساخته است. بانک ملت در دوره 3 ماهه ابتدای سال جاری موفق به تحقق 119 ریال سود شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 5 درصد افزایش دارد.

غاذر : سود هر سهم این شرکت در عملکرد 3 ماهه در گزارش اصلاحیه مجددا 215 ريال گزارش شد و تنها برخی تغییرات در طبقه بندی سود و زیان دیده میشود که تاثیری بر سود و خالص ندارد.

رمپنا : این شرکت قرارداد ساخت نیروگاه 3 هزار مگاواتی در بصره عراق به ارزش 2.05 میلیارد دلار را امضا کرده که ظرف 72 ماه ساخته و اجرا میشود. شرکت گروه صنعتی مپنا اولین پیش بینی سود سال 94 را با افزایش 3 درصدی سود هر سهم نسبت به سال 93 روانه کدال کرد. افزایش 24 درصدی سود ناخالص و افزایش 10 درصدی درآمد حاصل از سرمایه گذاریها به دليل اتخاد سياست تقسيم سود شرکتها از محل سود حاصل از شرکتها دلیل اصلی پیش بینی افزایش سود هر سهم شرکت است. پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 94/12/29 را مبلغ 622 ریال اعلام نموده است.

شبهرن : این شرکت در گزارش 3 ماهه عملکرد مناسبی نداشته، شرکت در این رابطه می گوید به دلیل تعمیرات اساسی و تعطیلات ابتدای سال چنین اتفاقی افتاده و سود اعلامی قابلیت تحقق دارد. پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 دوره 3 ماهه حسابرسی نشده را 2266 ریال اعلام نموده است که نسبت به اولین پیش بینی تغییری نداشته است. . شرکت در سه ماهه 11 درصد از پیش بینی های خود را پوششش داده است. سود ناخالص و سود عملیاتی 14 درصد در سه ماهه پوشش داشته اند.