گزارش های کدالی که در طول روز در دیده بان ارائه میشود در ادامه مطلب به صورت یکجا می باشد  قسمت ششم

هلدینگ فارس : این شرکت قصد دارد پیشنهاد افزایش سرمایه به میزان 102 درصد را مطرح و برای آن از سازمان بورس مجوز اخذ نماید تا سرمایه اسمی از 27.788 هزار میلیارد ريال به 50.000 میلیارد ريال افزایش یابد، انجام افزایش سرمایه منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس خواهد بود.

دارو : سود هر سرمایه کارخانجات دارو پخش به دلیل انجام افزایش سرمایه 25% از رقم 1173 ريال به 939 ريال تعدیل یافت. سود عملیاتی و سود خالص بدون تغییر نسبت به گزارش های قبلی ارائه شده است. مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت در روز چهار شنبه مورخ 1394/05/14 برگزار شد و افزایش سرمایه 25 درصدی از محل سود انباشته شرکت تصویب شد.

آکنتور : سود هر سهم این شرکت در سال مالی 1393 علی رغم گذشت 5 ماه از پایان سال مالی به تازگی گزارش شده است . این شرکت در سال 93 موفق به پوشش 1512 ريال سود شده است که نسبت به پیشبینی های قبلی تنها 1 ريال افزایش داشته است.

خکمک : سود 14 ريالی سال 1394 این شرکت در گزارش های جدید به 94 ريال زیان تبدیل شد. این شرکت در 3 ماه نخست 23 ريال زیان محقق نموده همچنین در سال مالی قبل نیز 87 ريال زیان برای هر سهم محقق شده است. شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا زیان دوره 3 ماهه خود را 23 ریال اعلام کرد که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش 28 درصدی داشته است.

کپرور: شرکت آمار تولید و فروش 4 ماهه منتهی به تیرماه 94 خود را منتشر کرده است. شرکت در این گزارش 34 درصد از فروش مقداری و 31 درصد از فروش ریالی خود را پوشش داده است.

خمحور: پیش بینی در آمد هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/94 خود براساس عملکرد سه ماهه را مبلغ 31 ریال به ازای هر سهم اعلام نموده است . شرکت در پیش بینی قبلی خود سود هر سهم را 10 ریال پیش بینی کرده بود که دلیل تعدیل آن  به شرح ذیل اعلام گردیده :  مبلغ سود حاصل ازسرمايه گذاري ها حسب اعلام بانک پارسيان درخصوص الزام بانک مرکزي درتقسيم حداقل 10درصد سود،مبلغ پيش بيني شرکت ازمبلغ 250ريال به مبلغ 6ريال تقليل يافت وطي صورتجلسه مجمع عادي ساليانه مورخ 94/04/31بانک پارسيان وتصويب سود سهام به مبلغ 60ريال براي هرسهم ،درآمدپيش بيني شده ناشي از سود پارسيان از مبلغ هرسهم 6ريال به 60 ريال افزايش يافت. باتوجه به انعقاد قرارداد بازرسي کاميونهاي کشنده باشرکت ايران خودرو ديزل تعديلات لازم اعمال گرديد. شرکت در سه ماهه به ازای هر سهم 86 ریال زیان شناسایی نموده است. شرکت تولید محور خودرو نیز در دوره 3 ماهه 86 ریال زیان ساخته، در حالیکه در دوره مشابه سال قبل 7 ریال سود ساخته بود.

 

سقاین: پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/94  براساس عملکرد سه ماهه خود را مبلغ 2860 ریال به ازای هر سهم اعلام نمود که نسبت به پیش بینی قبلی تغییری نداشته است. شرکت در سه ماهه 1710 ریال به ازای هر سهم پوشش داشته است. این شرکت اعلام کرد علی رغم آنکه نرخ فروش 13 درصد از برنامه طی 3 ماه نخست عقب بوده اما با توجه به احتمال افزایش نرخ در آینده، بودجه شرکت امکان پوشش دارد.

ختوقا: گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 266,630 میلیون ریال به مبلغ 650,000 میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته (191685 میلیون ریال از محل سود انباشته ، 87988 میلیون ریال از محل مطالبات سهامداران و 103697 میلیون ریال از محل آورده نقدی سهامداران ) به منظور بهبود سرمايه در گردش و تقويت جريانات نقدي در پشتيباني خطوط توليد شرکتهاي فرعي ، کاهش ظرفيت خالي توليد و دستيابي شرکت هاي فرعي به ظرفيت قابل دسترس ، بهبود جريان سود آوري ، بهبود نسبت مالکانه و رقابت پذيري شرکت در صنعت و بازار سرمايه ، اصلاح ساختار مالي و انطباق وضعيت ساختار مالي شرکت باضوابط مقررات سازمان بورس اوراق بهادار ، در تاریخ 1394/04/02 به تصویب هیئت مدیره رسیده است. گزارش توجیهی هیئت مدیره در مورد این افزایش سرمایه که از طریق تاسیس شرکتی جهت اجرای پروژه کاتالیست کوتینگ ، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت اگزوز سازان  خودرو خراسان از شرکت های فرعی به منظور حفظ درصد سرمایه گذاری می باشد، به تائید حسابرس و بازرس قانونی رسیده است.

ثقزوی: گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 40,000  میلیون ریال به مبلغ  120,000میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور اجراي پروژه تجاري مرواريد که در تاریخ 1394/02/10 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است. اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.

وسبحان : شرکت سرمایه گذاری سبحان در اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1393/09/30 حسابرسی نشده با سرمایه 800 میلیارد ریالی به ازای هر سهم 35 ریال سود ساخته است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 65 درصد کاهش داشته است.

 پتروشیمی زنجان:  افزایش سرمایه  شرکت به منظور تامین بخشی از سرمایه گذاری لازم برای احداث کارخانه اوره و آمونیاک و تامین نظر بانک عامل برای شروع پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی برای خرید ماشین آلات و تجهیزات و در نهایت شروع عملیات تولیدی شرکت نیازمند است که بخشی از منابع را از سهامداران تامین نماید. شرکت قصد دارد سرمایه خود را در دو مرحله افزایش دهد:  مرحله اول از سرمایه 566322 میلیون ریال به میزان 200 درصد و مرحله دوم از مبلغ 1668968 میلیون ریال  به میزان 110 درصد ، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران می باشد.

کمنگنز : پس از در خواست سازمان بورس از شرکت معادن منگنز ایران مبنی بر اصلاح پیش سه ماهه، این شرکت اقدام به پاسخگویی نمود. گفتنی است این شرکت در سه ماهه منتهی به خرداد 94، 9787 میلیون ریال زیان شناسایی نموده، در حالیکه سود پیش بینی شده سال 94 برابر 21089 میلیون ریال است. شرکت معادن منگنز ایران که در دوره 3 ماهه 97 ریال زیان ساخته بود، سود سال جاری را بر اساس عملکرد دوره 3 ماهه با کاهش 3 ریالی نسبت به اولین پیش بینی، 101 ریال اعلام کرد. شرکت اعلام کرد زيان عملياتي شرکت در پايان دوره سه ماهه ناشي از عدم ارسال سنگ جهت شرکت ذوب آهن (مشتري عمده) به علت عدم انعقاد قرارداد تا اين تاريخ مي باشد ، لازم به توضيح است مذاکره در جهت انعقاد قرارداد در جريان است . : زیان دوره 3 ماهه شرکت معادن منگنز ایران به ازای هر سهم 97 ریال محقق شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش 259 درصدی دارد پاسخ شرکت: این شرکت مبنای پیش بینی فروش را تقاضای شرکت ذوب آهن اصفهان قرارداده است که تا کنون موفق به انقاد قرارداد فروش با این شرکت نشده است و در صورت انعقاد قرارداد و تغییر در مفروضات،  اطلاع رسانی می شود. گفتنی است ذوب آهن تنها مشتری شرکت محسوب می شود.

شفارس: شرکت صنایع شیمیایی فارس در خصوص پیش سود سال 94 شفاف سازی کرد. این شرکت در خصوص عملکرد سه ماهه، کمتر بودن روزهای کاری در این دوره را دلیل کاهش پوشش اعلام کرد. همچنین در خصوص کاهش فروش و بهای تمام شده نیز افت قیمت متانول بعنوان ماده اولیه و تاثیر آن بر نرخ فروش، بعنوان دلیل کاهش مبلغ فروش اعلام شد. شرکت این کاهش را در آینده قابل جبران دانسته است. گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ80,000,000,000 ریال به مبلغ 95,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور تامين سرمايه درگردش خود که در تاریخ 1392/07/07 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه شد. بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

 

سبهان: سیمان بهبهان در خصوص علت کاهش EPS سال 94 توضیح داد. کاهش فروش به دلیل کاهش درآمد صادرات به عراق ( هم به لحاظ نرخ و هم مقدار) دلیل اصلی کاهش سودآوری است. همچنین  افزایش درآمدهای متفرقه ناشی از دریافت غرامت از شرکت نفت به دلیل اکتشاف در زمینهای معادن  شرکت، بوده است. شرکت سیمان بهبهان سود دوره 3 ماهه خود را 1123 ریال و سود سال جاری را با کاهش 15 درصدی نسبت به اولین بودجه 5407 ریال پیش بینی کرده است. شرکت در این دوره 21 درصد سود هر سهم را پوشش داده است.

خساپا :شرکت سایپا گزارش تولید و فروش منتهی به تیر 94 را منتشر کرد که براساس آن تعداد تولید و فروش به تریب، 107هزار و 78 هزار دستگاه است. با این حساب پوشش مقداری فروش شرکت نزدیک به 19 درصد در 4 ماهه نخست است. مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/04/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/04/31 برگزار گردید . صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 29/12/93 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت. سازمان حسابرسي به‌ عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید. روزنامه‌ اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. حق حضور اعضای غیر موظف 15 میلیون ریال ماهانه تصویب شد.

کحافظ: شرکت کاشی حافظ در مورد تعدیل منفی سود سال 94 شفاف سازی کرد. شرکت اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی 94 را مبلغ 174ریال و پیش بینی سود سال جاری بر اساس دوره 3 ماهه را مبلغ 19 ریال اعلام کرده است. دلیل این تعدیل این است که در اولین پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی 94 که در تاریخ 24/12/93 منتشر گردیده بود هیچگونه تعدیلی در پیش‌بینی فروش، برگشت از فروش و تخفیفات، هزینه های مالی، هزینه های عمومی،اداری و تشکیلاتی و … سال مالی 1393 اعلام نشده و حسابرس و بازرس قانونی شرکت نیز در گزارش خود اشاره ای به تغییرات با اهمیت در اقلام سال مالی 93 ننموده بود. شرکت کاشی حافظ زیان دوره 3 ماهه خود را 70 ریال اعلام و برای سال جاری 73 ریال سود پیش بینی کرد که نسبت به پیش بینی قبلی 58 درصد کمتر است.

کماسه: مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت در روز سه شنبه مورخ1394/05/13  برگزار و 550 ریال معادل 89 درصد از سود هر سهم سال 93 تقسیم شد. شرکت تأمین ماسه ریخته گری در دوره 3 ماهه منتهی به 94/3/31 به ازای هر سهم 84 ریال سود ساخت و سود سال جاری را بدون تغییر نسبت به اولین گزارش 795 ریال پیش بینی کرد. شرکت در این دوره 18 درصد مقدار تولید و فروش، 19 درصد مبلغ فروش، 20 درصد بهای تمام شده و 11 درصد سود هر سهم را محقق نموده است. لازم به ذکر است شرکت در دوره مشابه سال قبل 190 ریال سود به ازای هر سهم ساخته بود.

غدشت: مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت در روز سه شنبه مورخ 1394/04/30 برگزار و سودی تقسیم نشد. شرکت در سال 93 به سود 551 ریالی رسیده بود.

دبالک: گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ110,000,000,000 ریال به مبلغ 140,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور کمک به اصلاح ساختار مالي ،تامين سرمايه در گردش که در تاریخ 1394/05/12 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه شد. بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ذوب: گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 7,868,405,000,000ریال به مبلغ 37,784,284,600,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي که در تاریخ 1393/12/23 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه شد. بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.

ساروم: شرکت سیمان ارومیه که در دوره 3 ماهه 260 ریال سود محقق کرده بود، سود سال جاری را بر اساس عملکرد دوره 3 ماهه 1313 ریال پیش بینی کرده بود که در گزارش اصلاحی سود سال جاری را به رقم 935 ریال به ازای هر سهم کاهش داد. پيش بيني کاهش در توليدوبه تبع آن کاهش در فروش سيمان به ميزان 350 هزارتن نسبت به بودجه مصوب بدليل وجود رقبا در بازار است. کاهش در خالص ساير هزينه هاي عملياتي ، ناشي از شناسايي هزينه هاي جذب نشده در طول سال ميباشد. همچنین کاهش در درآمد حاصل از سرمايه گذاريها مربوط به پيش بيني در کاهش سود سپرده هاي بانکي در طول سال جاري است. اهم مواردی که موجب کاهش در مقادیر فروش انواع سیمان در بازار داخلی و صادراتی در عملکرد واقعی سه ماهه نسبت به بودجه است به شرح ذیل اعلام گردیده است: 1- کاهش شدید تقاضای داخلی به دلیل رکود بخش ساختمان و اجرای طرح های عمرانی 2-تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی در شمال کشور عراق3- ورود سایر کارخانجات فروش سیمان به بازار فروش این شرکت4-برنامه ریزی انجمن صنفی سیمان جهت کاهش تولید سیمان در کشور

شصفها: مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز چهار شنبه مورخ 1394/05/14 درمحل  شرکت پتروشيمي اصفهان  برگزار شد و به حد نصاب قانونی نرسید.

آریان: مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت در روز چهار شنبه مورخ1394/04/31  برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید. پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1394/04/31 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در روز سه شنبه مورخ 1394/05/27 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

تفیرو: شرکت مهندسی فیروزا در دوره 3 ماهه ابتدای سال جاری 397 ریال زیان ساخت. شرکت در دوره مشابه سال گذشته به سود 72 ریالی رسیده بود.

وپست: شرکت پست بانک در دوره 3 ماهه ابتدای سال جاری 101 ریال زیان به ازای هر سهم محقق کرد و سود سال جاری را بر اساس عملکرد دوره 3 ماهه بدون تغییر نسبت به اولین گزارش، 2 ریال پیش بینی کرد

 

کنیلو: شرکت کاشی نیلو در دوره 3 ماهه ابتدای سال جاری 19 ریال سود محقق کرد و سود سال جاری را با تعدیل منفی 70 درصدی نسبت به اولین گزارش، 99 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرد.

فاذر: گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 1,000,000,000,000ریال به مبلغ 3,000,000,000,000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران ،مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور اجراي پروژه هاي با حاشيه سود بيشتر که در تاریخ 1394/05/13 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه شد. بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.

جم: شرکت پتروشیمی جم که در دوره 3 ماهه 400 ریال سود ساخته بود، سود سال جاری را بدون تغییر نسبت به بودجه، مبلغ 1527 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرد

غالبر : لبنات کالبر به نامه سازمان مبنی بر اصلاح پیش بینی 3 ماهه شرکت و یا ارائه توضیحات در خصوص مفروضات خوشبینانه پاسخ داد. این شرکت پوشش های 3ماهه کم را با توجه به عملکرد سالهای گذشته طبیعی دانست. همچنین در خصوص کاهش نسبت  مصرف شیر  و افزایش حاسشه سود ناخالص توضیحاتی ارائه شد که بودجه ارائه شده توسط شرکت را توجیح نمود. پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 دوره 3 ماهه حسابرسی نشده خود را مبلغ 189 ریال به ازای هر سهم اعلام نموده است که نسبت به پیش بینی قبلی تغییری نداشته است. شرکت در عملکرد سه ماهه به ازای هر سهم 10 ریال زیان داشته است. شرکت در پیش بینی خود نرخ شیر خام مصرفی را12750 ریال در نظر گرفته و در سه ماهه نرخ شیر خام مصرفی 12080 ریال بوده است شرکت لبنیات کالبر اعلام کرد شرکت پيش بيني سود (زيان) هر سهم سال مالي 93 شرکت را در تاریخ‌های 16/01/94 و 10/02/94 (حسابرسی شده) مبلغ 176 ريال اعلام نموده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده منتشر شده در تاریخ 09/04/94 مبلغ 87 ریال محقق گردیده که دلیل تغییر عملکرد واقعی سال مالی 93 نسبت به آخرین پیش‌بینی منتشر شده مورخ 10/02/94، اشتباه در محاسبه مقادیر پایان دوره موجودی برخی محصولات و در نتیجه اشتباه در محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته بوده است.