گزارش های کدالی که در طول روز در دیده بان ارائه میشود در ادامه مطلب به صورت یکجا می باشد قسمت دوم 

غگل: شرکت گلوکزان سود دوره 9 ماهه منتهی به 94/3/31 را 3353 ریال اعلام کرد و برای سال جاری 4353 ریال سود به ازای هر سهم پیش بینی کرده که نسبت به پیش بینی بر اساس 6 ماهه تغییری نداشته است.

سخوز: شرکت سیمان خوزستان در دوره 3 ماهه سال جاری موفق به تحقق 263 ریال سود شد و بر این اساس سود سال جاری را بدون تغییر نسبت به اولین بودجه 896 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرد. شرکت در این دوره 29 درصد سود هر سهم را پوشش داده است.

حکمت: سود دوره 3 ماهه بانک حکمت 11 ریال اعلام شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 10 درصد افزایش داشته است.

وسپه: سود دوره 6 ماهه منتهی به 94/3/31 شرکت سرمایه گذاری سپه 213 ریال به ازای هر سهم است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 50 درصد کاهش داشته است. کاهش سود حاصل از سرمايه گذاريها عمدتاً بدليل عدم برگزاري مجامع شرکتها تا تاريخ 31/03/1394 مي باشد.

شرانل: شرکت نفت ایرانول در دوره 3 ماهه موفق به تحقق سود 326 ریالی شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 61 درصد کاهش داشته است. کاهش مبلغ فروش به دليل کاهش نرخ محصولات صادراتي و همچنين نرخ محصولات جانبي پارافين وکس و اکستراکت و … مي باشد.

رتکو: سود دوره 3 ماهه شرکت بازرسي فني و کنترل خوردگي تکين کو 587 ریال و پیش بینی سود سال جاری شرکت 2333 ریال اعلام شد که نسبت به اولین بودجه تغییری نداشته است. پوشش دوره سه ماهه سود هر سهم شرکت 25 درصد بوده است. از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی شرکت بازرسي فني و کنترل خوردگي تکين کو دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در روز یکشنبه مورخ 1394/05/04 برگزار میگردد حضور بهم رسانند. دستور جلسه تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه است.

آسیا: شرکت بیمه آسیا در دوره سه ماهه با تحقق 28 درصد از سود هر سهم سال جاری 35 ریال سود ساخت و سود سال جاری را 124 ریال پیش بینی کرد. 

چکارن: شرکت کارتن ایران نیز در دوره 3 ماهه 22 ریال سود ساخته و سود سال جاری را با تعدیل منفی 6 درصدی مبلغ 421 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرده است. کاهش تناژ فروش طي سه ماهه بعلت شرايط رکودي موجود در بازار است. شرکت در دوره سه ماهه 5 درصد سود هر سهم را محقق کرده است.

خصدرا: شرکت صنعتی دریایی ایران در دوره سه ماهه 183 ریال زیان ساخت که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش 8 درصدی داشته است.

ودی: بیمه دی سود دوره سه ماهه خود را با افزایش 431 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل 154 ریال اعلام کرد.

فخاس: شرکت فولاد خراسان نیز در دوره 3 ماهه 6 ریال سود ساخت و برای سال جاری 218 ریال سود پیش بینی کرد که نسبت به اولین بودجه کاهش 30 درصدی دارد. شرکت دلایل این کاهش را پيش بيني کاهش ميانگين نرخ فروش هر کيلو محصول نهائي از 15800 ريال به 14200 ريال ، و ميانگين نرخ فروش هر کيلو شمش از 14300 ريال به 12700 ريال و ميانگين نرخ فروش هر کيلو آهن اسفنجي از 8000 ريال به 5969 ريال، پيش بيني کاهش مقدار توليد و فروش آهن اسفنجي به ميزان 200 هزار تن، پيش بيني کاهش نرخ خريد هر کيلو گندله از 4089 ريال به 3300 ريال اعلام کرده است. پوشش سود هر سهم شرکت در دوره 3 ماهه 3 درصد بوده است.

غشصفا: شرکت شير پاستوريزه پگاه اصفهان نیز سود دوره 3 ماهه خود را 318 ریال و سود سال جاری را بدون تغییر نسبت به گزارش قبل 1072 ریال اعلام کرد. شرکت در این دوره 30 درصد سود هر سهم را پوشش داده است.

خرینگ: شرکت رینگ سازی مشهد نیز در دوره 3 ماهه 1 ریال سود ساخت و سود سال جاری را بر اساس عملکرد دوره 3 ماهه بدون تغییر نسبت به گزارش قبلی 74 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرد.

  ثاخت: سود دوره 9 ماهه منتهی به 94/3/31 به ازای هر سهم 62 ریال و سود سال جاری بر اساس عملکرد دوره 9 ماهه با کاهش 16 درصدی نسبت به گزارش قبلی 286 ریال پیش بینی کرد.

دپارس: شرکت پارس دارو نیز در دوره 3 ماهه 156 ریال سود با سرمایه جدید محقق کرد و برای سال جاری 2536 ریال سود پیش بینی کرده که نسبت به بودجه قبلی افزایش 13 درصدی دارد.  شرکت پارس دارو اعلام کرد به دلیل عدم انتشار گزارش صورتهای مالی حسابرسی شده در موعد مقرر برگزاری مجمع عادی سالیانه مورخ 94/4/24 در تاریخ مذکور کیسر نیست و مجمع با تنفس روبرو می شود.

خزر: شرکت فنرسازی زر در دوره 3 ماهه زیان 37 ریالی محقق کرد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 76 درصد افزایش دارد.

ساراب: سود دوره 3 ماهه شرکت سیمان داراب 81 ریال به ازای هر سهم و پیش بینی سود سال جاری این شرکت بدون تغییر نسبت به اولین گزارش 344 ریال روانه کدال شد. شرکت در این دوره 24 درصد سود هر سهم را پوشش داده است.

شپترو: شرکت پتروشیمی آبادان در دوره 3 ماهه سال جاری 46 ریال سود ساخت و برای سال جاری 510 ریال سود پیش بینی کرد که تغییری نسبت به بودجه اولیه شرکت ندارد. شرکت در این دوره 9 درصد سود هر سهم خود را پوشش داده است.

سیدکو: شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان در دوره 3 ماهه 6 ریال سود ساخت و سود سال جاری را بدون تغییر نسبت به گزارش قبلی بر اساس دوره 3 ماهه 340 ریال پیش بینی کرد. افزايش سود حاصل از سرمايه گذاري در پيش بيني سال 1394 ناشي از تغيير سود سهام شرکتهاي شرکتهاي فرعي و سرمايه پذير و تقسيم 85 درصد سود مي باشد.

دی: بانک دی در دوره 3 ماهه ابتدای سال جاری 15 ریال سود کرد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 69 درصد کاهش دارد.

کسرا: شرکت سرامیک های اردکان نیز در دوره 3 ماهه 501 ریال سود محقق کرد و سود سال جاری را بر این اساس با افزایش6 درصدی نسبت به اولین بودجه 2890 ریال پیش بینی کرد. شرکت در این دوره 17 درصد سود هر سهم را پوشش داده است.

دکیمی: شرکت کیمیدارو در دوره 3 ماهه سال جاری 44 ریال سود ساخت و برای سال جاری بدون تغییر نسبت به اولین بودجه مبلغ 1558 ریال به ازای هر سهم سود پیش بینی کرده است. شرکت در این دوره 3 درصد سود هر سهم را پوشش داده است.

غپینو: شرکت صنعتی پارس مینو نیز سود دوره 3 ماهه خود را 107 ریال اعلام و برای سال جاری 514 ریال پیش بینی کرد که نسبت به اولین بودجه افزایش حدود 2 درصدی دارد. شرکت در این دوره 21 درصد سود هر سهم را پوشش داده است.

خنصیر: شرکت مهندسی نصیر ماشین نیز سود دوره 3 ماهه خود را     74 ریال اعلام و سود سال جاری را بر اساس عملکرد دوره 3 ماهه بدون تعدیل نسبت به گزارش قبلی 290 ریال پیش بینی کرد. شرکت اقدامات خود را جهت افزايش قيمت طي نامه رسمي از خودرو سازان در خواست نموده و چنانچه پس از نهايي شدن و را ي زني نتايج مشخص گردد (الحاقيه قرارداد) به اطلاع سهامداران محترم رسانيده مي شود .شرکت در این دوره 26 درصد سود هر سهم خود را پوشش داده است.

ثاژن: شرکت سخت آزند سود دوره 9 ماهه منتهی به 94/3/31 خود را 4 ریال به ازای هر سهم اعلام و برای سال 94 با افزایش حدود 3 درصدی نسبت به گزارش قبلی به ازای هر سهم 210 ریال پیش بینی کرد.

دعبید: شرکت داروسازی دکتر عبیدی نیز در دوره 3 ماهه ابتدای سال جاری 323 ریال سود محقق کرد و بر این اساس سود سال جاری را با تعدیل مثبت حدود 8 درصدی 861 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرد. شرکت در این دوره 38 درصد سود هر سهم را پوشش داده است.

پارسیان: بیمه پارسیان سود دوره 3 ماهه را 73 ریال به ازای هر سهم اعلام و برای سال جاری 519 ریال سود پیش بینی کرد. شرکت در این دوره 14 درصد سود هر سهم را محقق کرده است.

کترام: شرکت کاشی تکسرام در دوره3 ماهه 4 ریال سود ساخت و بر اساس عملکرد دوره 3 ماهه 136 ریال سود پیش بینی کرده که نسبت به بودجه قبلی تعدیلی نداشته است. شرکت در این دوره 3 درصد سود هر سهم خود را محقق کرده است.

پکرمان: شرکت پروه صنعتی بارز سود دوره 3 ماهه را 172 ریال و سود سال جاری را با تعدیل منفی 13 درصدی 1024 ریال پیش بینی کرد.

شپلی: شرکت پلی اکریل در دوره 6 ماهه منتهی به 94/3/31 به ازای هر سهم 738 ریال زیان محقق کرد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 15 درصد افزایش داشته است.

پکویر: شرکت کویر تایر نیز در دوره 6 ماهه منتهی به 94/3/31 به ازای هر سهم 1804 ریال سود ساخت و سود سال جاری را بر این اساس 4279 ریال پیش بینی کرده است.

کروی: شرکت توسعه معادن روی ایران نیز در دوره 3 ماهه 15 ریال سود ساخت و سود سال جاری را بر اساس عملکرد دوره سه ماهه 247 ریال پیش بینی کرد که کاهش 5 درصدی نسبت به اولین بودجه دارد. شرکت در این دوره 6 درصد سود هر سهم را پوشش داده است. شرکت دلیل تعدیل منفی را به دليل تعديل پيش بيني درآمد هرسهم شرکتهاي تابعه اعلام کرده است.

مفاخر: شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی در دوره 3 ماهه 387 ریال زیان ساخت، این در حالیست که سود شرکت در دوره مشابه سال قبل 43 ریال بوده است.

ونوین : بانک اقتصاد نوین نیز در دوره 3 ماهه سال جاری 36 ریال سود محقق کرده و برای سال جاری 402 ریال سود پیش بینی کرده است. شرکت در این دوره 9 درصد سود هر سهم را پوشش داده است.

دکوثر: بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/03/03  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 180,000 میلیون ریال به‌مبلغ 540,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 172507 میلیون ریال ، از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ 187493 میلیون ریال ) در تاریخ 1394/04/23 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

بورس: شرکت بورس اوراق بهادار تهران در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ 900 میلیارد ریال به مبلغ 1100 میلیارد ریال معادل 2/22 درصد از محل اقلام حقوق صاحبان سهام از جمله سود انباشته ( به مبلغ 137 میلیارد ریال) و اندوخته احتیاطی ( به مبلغ 63 میلیارد ریال) افزایش دهد.

بموتو: شرکت موتوژن در خصوص پیش بینی درآمد هر سهم سال منتهی به 94/6/31 بر اساس عملکرد دوره 9 ماهه توضیح داد که بعلت رکود بازار تولید شرکت کاهش یافته، همچنین به دلیل عدم امکان فروش نقدی محصولات، تسهیلات دریافتی افزایش یافته است. قیمت فروش ورق نیز از هرکیلو 12620 ریال در تاریخ 93/6/31 به مبلغ 10150 ریال در تاریخ 93/12/28 و مبلغ 8750 ریال در تاریخ 94/3/31 کاهش یافته است.

کرازی: شرکت شیشه دارویی رازی در دوره 3 ماهه منتهی به 94/3/31 به ازای هر سهم 13 ریال زیان ساخت و سود سال 94 را بدون تغییر نسبت به اولین گزارش، 672 ریال پیش بینی کرد. لازم به ذکر است سود دوره 3 ماهه سال قبل شرکت 19 ریال بوده است.

فنورد: مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی در تاریخ 94/4/23 تشکیل و سود تقسیمی به ازای هر سهم ‌مبلغ 40 ریال مورد تصویب قرار گرفت.

وپخش: از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در روز چهار شنبه مورخ 1394/04/31 برگزار میگردد حضور بهم رسانند. دستور جلسه استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی و تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 93/12/29 است.