گزارش های کدالی که در طول روز در دیده بان ارائه میشود در ادامه مطلب به صورت یکجا می باشد قسمت سوم

غپاک: مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/04/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه روز چهار شنبه مورخ 1394/04/24  برگزار گردید و به ازای هر سهم 100 ریال سود نقدی تصویب شد. شرکت لبنيات پاستوريزه پاک در دوره 3 ماهه 99 ریال سود ساخت و سود سال جاری را بدون تغییر نسبت به اولین بودجه 454 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرد. درصد پوشش سود هر سهم دوره 3 ماهه شرکت 22 درصد بوده است.

شخارک: پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 دوره 3 ماهه حسابرسی نشده، مبلغ 2902 ریال می باشد که نسبت به پیش بینی قبلی تغییری نداشته است. شرکت در سه ماهه 728 ریال معادل با 25 درصد از پیش بینی های خود را پوشش داده است.

شسپا: با توجه به توافق حاصل شده با بیمه پارسیان مبلغ 81.324.561.385 ریال نیز بابت تتمه خسارت آتش سوزی دریافت گردید. مجموع خسارت قطعی دریافت شده 326.324 میلیون ریال می باشد. مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت نفت سپاهان (سهامی‌عام) در تاریخ 23/04/94 تشکیل و سود نقدی هر سهم مبلغ 500ر1 ریال تصویب شد.

کگل:  مجمع عادی سالیانه در 30/4/94 تشکیل شد و به ازای هر سهم 500 ریال سود نقدی تصویب شد.

سیستم: در اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1394/03/31 حسابرسی نشده  با سرمایه جدید 600 میلیارد ریال به ازای هر سهم 88 ریال سود ساخته است. طبق مصوبه مجمع فوق العاده شرکت  همکاران سيستم که در تاريخ 10/03/1394 برگزار گرديد، افزايش سرمايه به ميزان 150.000 ميليون ريال از محل سود انباشته تصويب شده است ( از 450 میلیارد ريال به 600 میلیارد ريال) که اين افزايش سرمايه در جريان ثبت نزد اداره ثبت شرکتها مي باشد.

فخوز: پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 دوره 3 ماهه حسابرسی نشده مبلغ 334 ریال می باشد این  در حالی است که پیش بینی  قبلی شرکت 801 ریال بوده است . شرکت در سه ماهه 110 ریال به ازای هر سهم پوشش داده است. دلایل تغییرات پیش بینی اطلاعات پیش بینی کاهش فروش محصولات عمدتا بدليل کاهش نرخ فروش محصولات وکاهش قيمت تمام شده کالاي فروش رفته عمدتا بدليل کاهش نرخ خريد سنگ آهن مي باشد.

وغدیر: پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 94/9/30 براساس عملکرد شش ماهه خود را مبلغ 705 ریال اعلام نموده که نسبت به پیش بینی قبلی تغییری نداشته است. . شرکت در 6 ماهه 1 درصد از پیش بینی ها را پوشش داده است. شرکت سرمایه گذاری غدیر در دوره 6 ماهه منتهی به 94/3/31 به ازای هر سهم 10 ریال سود ساخت و سود سال جاری را بدون تغییر نسبت به گزارش قبلی مبلغ 705 ریال پیش بینی کرد. با توجه به ماهيت فعاليت شرکت سرمايه گذاري غدير بخش عمده سود شرکت ناشي از شناسايي سود سهام شرکت هاي سرمايه پذير مي باشد و اين درآمدها با توجه به تاريخ سال مالي شرکت هاي سرمايه پذير مهم و تاثير گذار ، عمدتا در سه ماهه آخر سال مالي شرکت سرمايه گذاري غدير شناسايي و در دفاتر ثبت خواهد شد .

فلوله: پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 دوره 3 ماهه حسابرسی نشده مبلغ 48 ریال اعلام کرده که در سه ماهه 67 درصد آن را پوشش داده است. این پیش بینی نسبت به پیش بینی قبلی 37 درصد تعدیل مثبت داشته است. افزايش نرخ فروش لوله چدن نشکن به بخش خصوصي در برخي از قرارداد هاي منعقد شده در سال 1394 منجر به تعديل ريالي پيش بيني درآمد هر سهم گرديد.

سقائن: افزایش سرمایه 150 درصدی سیمان قائن از محل آورده نقدی و مطالبات ، سود انباشته به منظور جبران هزینه های سرمایه گذاری انجام شده طی سوال های 1390 تا 1393 در تاریخ 2/3/94 در هیئت مدیره به تصویب رسیده است و اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی بر لزوم افزایش سرمایه ارائه گردید. شرکت سیمان قائن سود دوره سه ماهه را 1710 ریال و پیش بینی سود سال جاری را بر اساس عملکرد دوره 3 ماهه با تعدیل منفی 20 درصدی 2860 ریال اعلام کرد. کاهش فروش از مبلغ 689808 ميليون ريال به مبلغ 613527 ميليون ريال به علت پيش بيني کاهش نرخ صادراتي وداخلي درماههاي آتي با توجه به عملکرد سه ماهه واقعي وشروع فصل سرما در 6 ماهه دوم سالجاري مي باشد. عليرغم کاهش مبلغ فروش پيش بيني مي گرددمقادير فروش نسبت به برآورد اوليه تغيير نداشته باشد. شرکت در دوره 3 ماهه 60 درصد سود هر سهم را محقق کرده است.

ولیز:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 دوره 3 ماهه حسابرسی نشده ، مبلغ 471 ریال می باشد که نسبت به پیش بینی قبلی تغییری نداشته است . شرکت در سه ماهه 75 ریال پوشش داده است. شرکت لیزینگ ایران در دوره 3 ماهه سال جاری 75 ریال سود ساخت که نسبت به دوره مشابه سال قبل 29 درصد کاهش داشته است.

فولاد : پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 دوره 3 ماهه حسابرسی نشده مبلغ 205 ریال اعلام نموده است که نسبت به پیش بینی قبلی 18 درصد افزایش داشته . شرکت در عملکرد سه ماهه به ازای هر سهم 54 ریال سود ساخته و 26 درصد از پیش بینی های خود را پوشش داده است. شرکت فولاد مبارکه در دوره 3 ماهه سال جاری 54 ریال سود محقق کرد و سود سال جاری را با تعدیل منفی 62 درصدی 173 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرده است. کاهش درآمد فروش به دليل کاهش نرخ محصولات و کاهش بهاي تمام شده کالاي فروش رفته عمدتا بدليل کاهش نرخ سنگ آهن و گندله است. شرکت در دوره سه ماهه 24 درصد مبلغ فروش، 22 درصد بهای تمام شده و 31 درصد سود هر سهم را پوشش داده است.

ستران: شرکت سیمان تهران در دوره 3 ماهه سال جاری 90 ریال سود ساخت که نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش 27 درصدی داشته است.

سامان: مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز چهار شنبه مورخ 1394/04/24 برگزار و سودی تقسیم نشد. همچنین شرکت در دوره 3 ماهه سال جاری 28 ریال سود ساخته که نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش 23 درصدی داشته است.

شنفت: شرکت نفت پارس نیز در دوره 3 ماهه 302 ریال سود ساخت که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 29 درصدی داشته و سود سال جاری را بر اساس عملکرد این دوره بدون تغییر نسبت به بودجه 1367 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرد. شرکت در این دوره 23 درصد سود ناخالص و 22 درصد سود هر سهم را پوشش داده است.

فملی: شرکت ملی صنایع مس ایران در دوره 3 ماهه منتهی به 94/3/31 به ازای هر سهم 28 ریال سود ساخت و سود سال جاری را بر اساس عملکرد دوره 3 ماهه 251 ریال اعلام کرد که نسبت به اولین بودجه 7 درصد کاهش دارد. سود دوره 3 ماهه شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل 59 درصد کاهش داشته است. نرخ دلار بر اساس هر دلار 33000 ريال و نرخ LME براي هر تن مس کاتد 5500 دلار جهت نه ماهه باقيمانده سال منظور شده است.

وتوکا: شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد پیش بینی سود سال منتهی به 94/3/31 را از 185 ریال به 218 ریال افزایش داد. علت آن تغيير در سود حاصل از سرمايه گذاري ها بر اساس برگزاري مجامع ساليانه شرکتها است.

بالبر: شرکت کابل البرز در دوره 9 ماهه منتهی به 94/3/31 به ازای هر سهم 45 ریال سود ساخت و سود سال جاری را بر اساس عملکرد دوره 9 ماهه از 22 ریال به 71 ریال افزایش داد. افزايش هزينه هاي مالي ناشي از افزايش تسهيلات دريافتي در دست اقدام ميباشد که در نيمه دوم سال مالي منهي به 94/06/31 تحقق خواهد يافت. افزايش خالص ساير درآمدها بدليل فروش ضايعات مس مي باشد. افزايش سود هرسهم در مقايسه با بودجه حسابرسي شده بدليل افزايش خالص درآمدها مي باشد.

فباهنر: شرکت مس شهید با هنر نیز در دوره 3 ماهه سال جاری 49 ریال زیان ساخت و سود سال جاری را بر اساس عملکرد دوره 3 ماهه بدون تغییر نسبت به اولین بودجه 162 ریال پیش بینی کرد. شرکت در این دوره 7 درصد سود ناخالص را پوشش داده است.

ونیرو: شرکت سرمایه گذاری نیرو در دوره 9 ماهه منتهی به 94/3/31 به ازای هر سهم 6 ریال زیان با سرمایه جدید ساخت. این در حالیست که سود شرکت در دوره مشابه سال قبل 90 ریال بوده است.

ثتران: شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران در دوره 9 ماهه منتهی به 94/3/31 به ازای هر سهم 56 ریال زیان محقق کرد. این در حالیست که سود دوره مشابه شرکت در سال گذشته 217 ریال بوده است.

تپکو: شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو زیان دوره 3 ماهه خود را 33 ریال اعلام کرد که نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش 38 درصدی دارد. اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 حسابرسی شده ، 228 زیان داشته است که نسبت به سال مالی قبل آن افزایش30 درصدی داشته است.

خپارس: شرکت پارس خودرو در دوره 3 ماهه سال جاری 151 ریال زیان داشت و برای سال 94 به ازای هر سهم 21 ریال سود پیش بینی کرده است.

اخابر: شرکت مخابرات ایران در دوره 3 ماهه منتهی به 94/3/31 به ازای هر سهم 3 ریال زیان محقق کرد و بر این اساس برای سال جاری بدون تغییر نسبت به اولین بودجه 559 ریال سود پیش بینی کرده است.

سکرد: شرکت سیمان کردستان در دوره 9 ماهه منتهی به 94/3/31 به ازای هر سهم 71 ریال سود ساخت و سود سال جاری را بدون تغییر نسبت به گزارش قبلی 148 ریال پیش بینی کرد. شرکت در این دوره 48 درصد سود پیش بینی شده هر سهم را محقق کرده است.

کالا: شرکت بورس کالا در دوره 3 ماهه سال جاری 148 ریال سود ساخت که نسبت به دوره مشابه سال قبل 17 درصد کاهش دارد.

شپدیس: شرکت پتروشیمی پردیس سود دوره 3 ماهه خود را 2536 ریال و سود سال جاری را بر اساس عملکرد دوره 3 ماهه با کاهش 12 درصدی نسبت به اولین بودجه 3508 ریال اعلام کرد. شرکت در این دوره 73 درصد مبلغ فروش، 74 درصد بهای تمام شده و 72 درصد سود هر سهم را پوشش داده است. نرخ متوسط فروش داخلي اوره = 6,295 ريال (توضيح : نرخ فروش مستقيم اوره به شرکت خدمات حمايتي کشاورزي 6,125 ريال مي باشد لکن با توجه به درآمد هاي حاصل از طرح سوآپ متوسطه نرخ فروش 6,295 ريال محاسبه مي گردد.)، متوسط نرخ فروش اوره صادراتي 285 دلار، متوسط نرخ آمونياک 380 دلار و متوسط نرخ تسعير ارز 33,000 ريال پیش بینی شده است.   

سمگا: شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران در دوره 6 ماهه منتهی به 94/3/31 به ازای هر سهم 115 ریال زیان محقق کرد.

کاما: شرکت باما در دوره 3 ماهه ابتدای سال جاری 116 ریال سود ساخت و سود سال جاری را بر اساس عملکرد دوره 3 ماهه 563 ریال پیش بینی کرد.            

دجابر: شرکت داروسازی جابرابن حیان در دوره 3 ماهه سال جاری 255 ریال سود محقق کرد و برای سال جاری بدون تغییر نسبت به اولین بودجه، سودی معادل 2016 ریال پیش بینی کرد. شايان ذکر است عمده فروش فرآورده هاي دارويي آنتي بيوتيک در نيمه دوم سال تحقق مي يابد و درآمد حاصل از سرمايه گذاريها نيز در پايان سال مالي شناسايي مي گردد . شرکت در این دوره 13 درصد سود هر سهم را محقق کرده است.

بکاب: شرکت جوشکاب یزد در دوره 9 ماهه منتهی به 94/3/31 به ازای هر سهم 391 ریال سود ساخته و سود سال جاری را بر اساس عملکرد دوره 9 ماهه 518 ریال پیش بینی کرده است. شرکت در این دوره 75 درصد سود هر سهم را پوشش داده است.

همراه: سود دوره 3 ماهه ابتدای سال جاری شرکت همراه اول 1525 ریال و پیش بینی سود سال جاری بدون تغییر نسبت به اولین بودجه ، مبلغ 6808 ریال اعلام شده است. شرکت در این دوره 22 درصد سود هر سهم را محقق کرده است.

ولغدر: شرکت لیزینگ خودرو غدیر در دوره 6 ماهه منتهی به 94/3/31 به ازای هر سهم 239 ریال سود محقق کرد و سود سال جاری را بدون تغییر نسبت به گزارش قبلی 521 ریال پیش بینی کرد. شرکت در این دوره 46 درصد سود هر سهم را پوشش داده است.

داسوه: شرکت داروسازی اسوه در دوره سه ماهه سال جاری به ازای هر سهم 520 ریال سود محقق کرده و برای سال جاری 2772 ریال سود پیش بینی کرده است. شرکت در دوره مورد گزارش 19 درصد سود هر سهم را پوشش داده است.

حپترو: شرکت حمل و نقل پتروشیمی در دوره 3 ماهه 31 ریال سود محقق کرد و سود سال جاری را با افزایش 24 درصدی نسبت به اولین بودجه 156 ریال پیش بینی کرده است. شرکت در این دوره 20 درصد سود هر سهم را پوشش داده است.

شدوص: شرکت دوده صنعتی پارس نیز زیان دوره 3 ماهه را 32 ریال و سود سال جاری را با تعدیل منفی 75 درصدی 77 ریال اعلام کرد. شرکت دلایل تعدیل منفی را افزايش قيمت تمام شده محصول در اول دوره (به دليل بالا بودن نرخ مواد اوليه در سال 1393)، کاهش نرخ فروش بعلت عدم تقاضا و مازاد عرضه محصول اعلام کرده است.

والبر: شرکت گروه دارویی البرز سود دوره 3 ماهه و پیش بینی سال جاری را به ترتیب 99 و 810 ریال اعلام کرد. شرکت در دوره 3 ماهه 12 درصد سود هر سهم را محقق کرده است.

وکار: بانک کارآفرین در دوره 3 ماهه 50 ریال سود ساخت و سود سال جاری را بدون تغییر نسبت به اولین بودجه 511 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرد. شرکت در این دوره 10 درصد سود هر سهم را پوشش داده است.

فاسمین: پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 دوره 3 ماهه (حسابرسی نشده( به ازای هر سهم 314 ریال اعلام نموده است که نسبت به اولین پیش بینی کاهش 11 درصدی داشته است. . شرکت در سه ماهه 51 ریال (16 درصد ) از پیش بینی خود را پوشش داده است.

لسرما: پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 دوره 3 ماهه (حسابرسی نشده به ازای هر سهم 410 ریال می باشد . شرکت در سه ماهه 18 درصد از پیش بینی های خود را پوشش داده است. شرکت 20 درصد سود عملیاتی را در سه ماهه پوشش داده است.

سشمال: پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 دوره 3 ماهه حسابرسی نشده مبلغ 457 ریال می باشد که در سه ماهه 49 درصد پوشش داشته است که عمده پوشش آن غیر عملیاتی بوده است. شرکت سیمان شمال در دوره 3 ماهه 222 ریال سود محقق و برای سال جاری 457 ریال سود پیش بینی کرده است که نسبت به اولین بودجه تغییری ندارد. شرکت در دوره مورد گزارش 49 درصد سود هر سهم را پوشش داده است

ولساپا: شرکت لیزینگ رایان سایپا سود دوره 3 ماهه را 185 ریال اعلام و سود سال جاری را بر اساس عملکرد دوره 3 ماهه با افزایش حدود 4 درصدی نسبت به اولین بودجه، مبلغ 469 ریال به ازای هر سهم اعلام کرده است. به این ترتیب شرکت 39 درصد سود هر سهم را در این دوره محقق کرده است.