امروز در دیده بان   ( 21 تیر ماه 94 ) سیگنال خرید ولساپا را در قیمت 2180 ريال در ساعت 11:21 دادم که به نظر بنده کف قیمتی جهت رشد تا 258 تومان می باشد برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید