گزارش روزانه بازار

گزارش بازار شنبه 28 اسفندماه 1395

بازار 96 چگونه رقم خواهد خورد ..... برای مشاهده گزارش بازار شنبه 28 اسفندماه 1395  به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

تنها اعضای سایت قادر به مشاهده  ادامه مطلب و نظر دادن در  این بخش هستند لازم به ذکر است عضویت در سایت رایگان  می باشد اگر هنوز عضو سایت نشده اید برای عضویت اینجا را کلیک کنید و یا اگر از اعضای سایت می باشید  لطفا برای مشاهده این بخش ابتدا وارد شوید  

گزارش بازار چهارشنبه 25 اسفندماه 1395

اگر میخواهید بدانید 1- در بازار پایه چه اتفاق هایی افتاد 2- گروه بندی پایه الف و ب و ج چیست 3- گروه خودرو چه زمانی شروع به حرکت می کند حتما گزارش امروز را مطالعه کنید .... برای مشاهده گزارش بازار چهارشنبه 25 اسفندماه 1395  به ادامه مطلب مراجعه فرمائد

تنها اعضای سایت قادر به مشاهده  ادامه مطلب و نظر دادن در  این بخش هستند لازم به ذکر است عضویت در سایت رایگان  می باشد اگر هنوز عضو سایت نشده اید برای عضویت اینجا را کلیک کنید و یا اگر از اعضای سایت می باشید  لطفا برای مشاهده این بخش ابتدا وارد شوید  

گزارش بازار سه شنبه 24 اسفندماه 1395

1- ساختمانی ها حتما این گزارش را بخوانند .... 2- منتظر تعدیل مثبت این نمادها باشید .... 3- هجده ماه آینده کدام رخ داد ها اتفاق می افتد ... برای مشاهده گزارش بازار سه شنبه 24 اسفندماه 1395  به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

تنها اعضای سایت قادر به مشاهده  ادامه مطلب و نظر دادن در  این بخش هستند لازم به ذکر است عضویت در سایت رایگان  می باشد اگر هنوز عضو سایت نشده اید برای عضویت اینجا را کلیک کنید و یا اگر از اعضای سایت می باشید  لطفا برای مشاهده این بخش ابتدا وارد شوید  

گزارش بازار دوشنبه 23 اسفندماه 1395

برای مشاهده گزارش بازار دوشنبه 23 اسفندماه 1395  به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

تنها اعضای سایت قادر به مشاهده  ادامه مطلب و نظر دادن در  این بخش هستند لازم به ذکر است عضویت در سایت رایگان  می باشد اگر هنوز عضو سایت نشده اید برای عضویت اینجا را کلیک کنید و یا اگر از اعضای سایت می باشید  لطفا برای مشاهده این بخش ابتدا وارد شوید