تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت چند سهم سری سی پنجم

برای مشاهده حمایت و مقاومت چند سهم سری سی پنجم  ( ثباغ - ثشاهد - ثنوسا - حپترو - حکشتی - حتاید )  به ادامه مطلب مراجعه نمائید

تنها اعضای سایت قادر به مشاهده  و نظر دادن در  این بخش هستند لازم به ذکر است عضویت در سایت رایگان  می باشد اگر هنوز عضو سایت نشده اید برای عضویت اینجا را کلیک کنید و یا اگر از اعضای سایت می باشید  لطفا برای مشاهده این بخش ابتدا وارد شوید  

حمایت و مقاومت چند سهم سری سی چهارم

برای مشاهده حمایت و مقاومت چند سهم سری سی چهارم ( توریل - تکنو -  تایرا - بکام  - بشهاب - بالاس - آسیا ) به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

تنها اعضای سایت قادر به مشاهده  و نظر دادن در  این بخش هستند لازم به ذکر است عضویت در سایت رایگان  می باشد اگر هنوز عضو سایت نشده اید برای عضویت اینجا را کلیک کنید و یا اگر از اعضای سایت می باشید  لطفا برای مشاهده این بخش ابتدا وارد شوید  

حمایت و مقاومت چند سهم سری سی و سوم

برای مشاهده حمایت و مقاومت چند سهم سری سی سوم ( چکاپاپلاسکپترول  - زمگسا - شکلر - تکمبا  ) به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

تنها اعضای سایت قادر به مشاهده  و نظر دادن در  این بخش هستند لازم به ذکر است عضویت در سایت رایگان  می باشد اگر هنوز عضو سایت نشده اید برای عضویت اینجا را کلیک کنید و یا اگر از اعضای سایت می باشید  لطفا برای مشاهده این بخش ابتدا وارد شوید  

حمایت و مقاومت چند سهم سری سی و دوم

برای مشاهده حمایت و مقاومت چند سهم سری سی دوم (فاراک خمهر  ولصنم  آسیا ثغرب ) به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

ادامه مطلب